Basismodule begeleiden 1 februari 2022

De basismodule begeleiden biedt inzicht in de taak en de rol van de werkplekbegeleider, de verschillende vormen van begeleiden en het geven van feedback. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende leerervaringen binnen de les, de sectie en de school.

Er kan niet meer worden ingeschreven voor deze datum. Ga terug naar ‘Trainingen’ en kies een andere datum.