Basismodule begeleiden 16 november 2022

De basismodule begeleiden biedt inzicht in de taak en de rol van de werkplekbegeleider, de verschillende vormen van begeleiden en het geven van feedback. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende leerervaringen binnen de les, de sectie en de school.

Ruim voor aanvang volgt nadere info van de trainer per mail.

Deze datum is volgeboekt. Ga terug naar ’trainingen’ en kies een andere datum.