Wellantcollege Aalsmeer

“In het onderwijs is toenemend aandacht voor talentontwikkeling. Het motto van bijvoorbeeld de Groenstrook is “worden wie je bent”.

Wellantcollege Aalsmeer bestaat uit drie locaties, te weten: de Groenstrook (vmbo-b,-k,-g), Westplas mavo (vmbo-t) en MBO Aalsmeer. Op deze locaties zijn zo’n honderdtwintig mensen werkzaam en zitten in totaal ongeveer 930 leerlingen.

 • de Groenstrook: de Groenstrook is een ‘groene’ school, met themaklassen paard, kook en tec. Daarnaast worden uiteraard alle theorievakken (Nederlands, Engels, economie, geschiedenis, enz.) gegeven.
 • Westplas mavo: Westplas mavo biedt naast vmbo-t, een havo-kanstraject, en de keuze uit businessklas (voor jonge ondernemers) of projectklas (voor leerlingen met creatieve vrijheid).
 • MBO Aalsmeer: Op deze ‘groene’ MBO-school worden onder andere de volgende opleidingen verzorgd: design, bloemschikken, park en landschap, handel en paraveterinair. Ook worden er algemene vakken gegeven, als Nederlands, Engels, biologie, economie en rekenen.Invulling van het onderwijs: In het onderwijs is toenemend aandacht voor talentontwikkeling. Probeer niet aan alle verwachtingen te voldoen, maar focus je op je talenten en compenseer daarmee je lacunes. Dit geldt ook voor de docent. Een docent maakt altijd deel uit van een team en dat betekent dat taken kunnen worden verdeeld in lijn met talenten en dat je veel van elkaar kunt leren en elkaar kunt compenseren. Onze goede begeleidingsstructuur biedt zorg en begeleiding aan een leerling daar waar het nodig is. We gaan uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat betekent dat het gehele team verantwoording draagt voor de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen. Voor de specifieke onderdelen van de leerlingbegeleiding zijn er specialisten in school. De leerling wordt begeleid in zijn totale ontwikkeling ten aanzien van:
  • de cognitieve ontwikkeling: dit wil zeggen dat de leerling ondersteund wordt in het leerproces, leren, de leerresultaten, motivatie en werkhouding met als doel didactische voortgang.
  • de sociaal emotionele ontwikkeling: dit wil zeggen het signaleren , bespreken en aanpakken van problemen die het leerproces (kunnen) belemmeren met al doel het welzijn van de leerling.
  • het ontwikkelen van beroepsvaardigheden: dit wil zeggen dat de leerling ondersteund wordt bij het aanleren van vaardigheden die van belang zijn voor het gericht kunnen kiezen van en het doorstromen naar vervolgopleidingen. Daarnaast is het van belang dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen talenten en dat deze verder ontwikkeld worden. Hier wordt o.a. aandacht aan besteed in de mentorlessen.

Het Wellantcollege Aalsmeer als opleidingsschool

Sinds 2014 is Wellantcollege Aalsmeer officieel opleidingsschool. Dit vertaalt zich in een helder omschreven traject van aannemen tot en met beoordelen. Wij bieden:

 • tweewekelijkse studentenbijeenkomsten (hoorcolleges, workshops en intervisie);
 • avondbijeenkomsten voor studenten;
 • geschoolde werkplekbegeleiders;
 • begeleidingsgesprekken om leerdoelen te bepalen en te evalueren;
 • schoolopleiders die het proces bewaken en ondersteunen;
 • ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
 • doorgroeimogelijkheden;
 • schooleigen leerwerktaken (leerzame beroepsopdrachten);
 • deelname aan studiedagen, buitenschoolse activiteiten en teambijeenkomsten;
 • een warm bad.

En; minimaal 90% van de studenten zegt tevreden te zijn over de stage bij Wellantcollege! We kijken uit naar jouw komst!!  

Wellantcollege Aalsmeer

Schoolopleiders
Juliëtte de Vries
Djoeke Louman
stageaalsmeer@wellant.nl

Contactgegevens
1e J.C. Mensinglaan 40 1431 RW Aalsmeer
0297-325244
www.wellant.nl