Conferentie Samen Opleiden (HvA, UvA, VU en de opleidingsscholen)

Datum/Tijd
27/01/2022
Hele dag


Op 27 januari 2022 vindt de elfde conferentie Samen Opleiden plaats, wederom een samenwerking tussen HvA, UvA, VU en de opleidingsscholen. De conferentie is bedoeld voor schoolopleiders, werkplekbegeleiders, instituutsopleiders, schoolleiders en iedereen die anderszins betrokken is bij het opleiden van docenten. Noteer de datum alvast in je agenda!

Het overkoepelende thema is Samen professionaliseren. Hoe zorgen we als beroepsgroep dat we de opleiding van nieuwe docenten aanpakken volgens bewezen best practices en in sterke samenhang tussen scholen en instituten? Dit werken we uit op twee focuspunten:

  • Samen opleiden en inductie. Een lerarenopleiding levert startbekwame docenten af. Om die docenten te laten landen in en behouden voor het onderwijs is een goed afgestemde inductie essentieel. Dit is de focus in de ochtend, met een aanbod gericht op schoolopleiders, instituutsopleiders, schoolleiders en andere betrokkenen.
  • Innovaties binnen samen opleiden. Op de stagescholen en binnen opleidingsscholen wordt steeds geïnnoveerd op het gebied van samen opleiden. Het delen van deze innovaties versterkt de professionaliteit van alle opleidingen. Dit is de focus in de middag, met een aanbod dat expliciet is gericht op werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders – en natuurlijk op iedereen die betrokken is bij het opleiden.

Elk thema wordt ingeleid met een keynote. Daarna vindt één ronde parallelsessies plaats. We zorgen voor voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Het aanbod dat specifiek is gericht op werkplekbegeleiders is in de middag geprogrammeerd om de deelname zo makkelijk mogelijk te maken voor wie in de ochtend moet lesgeven.

De aanmelding voor de conferentie zal kort voor de kerstvakantie openen. Tot die tijd: Save the date!

Met hartelijke groet,

De organisatoren:

Lieke Kievits (Alkwin Kollege), Piet Spee (Coornhert Lyceum), Joke de Jong (Het Schoter), Mathijs Booden (UvA), Lutz Lohse (UvA), Dirk Koppen (HvA), Jasper Hooimeijer (HvA), Aad Monquil (VU), Yke Meindersma (VU).