Trainingen

Fijn dat je interesse hebt om ROSA-trainingen te volgen. De trainingen zijn ontwikkeld voor werkplekbegeleiders en (school)opleiders binnen ons samenwerkingsverband. We bieden verschillende modules aan op meerdere data. Daarnaast worden er ook regelmatig verdiepingsmodules aangeboden. Na afloop van iedere module ontvang je een digitaal bewijs van deelname.

De meeste modules zijn onderdeel van de Basiscursus werkplekbegeleider:
In principe beginnen werkplekbegeleiders en startende schoolopleiders met de Kennismakingsmodule ROSA. Zodra je deze kennismakingsmodule en vervolgens de Basismodule begeleiden, de Basismodule beoordelen en één van de volgende modules hebt gevolgd: HvA (beroepsopdrachten), VU (kernpraktijken), UvA (ontwerponderzoek), of Breitner Academie, dan ontstaat het recht op het Certificaat Basiscursus werkplekbegeleider. Je hebt dan de gehele cursus doorlopen.
De module i.s.m. de ALO is nog in ontwikkeling.

De trainingen in het schooljaar 23-24 hebben al plaatsgevonden. Mis je nog een één of meerdere modules om de Basiscursus Werkplekbegeleider af te ronden? Geen probleem. Je deelcertificaten blijven geldig. In het komende schooljaar kun je de ontbrekende modules volgen.

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe trainingsmomenten. Communicatie hierover verloopt via de schoolopleiders.