Trainingen

Zodra de data bekend zijn voor 2021-2022 kan worden ingeschreven voor ROSA-trainingen op deze pagina.