Congres Samen opleiden en professionaliseren 30 mei 2018

 Thema dit jaar is ‘De kracht van samen opleiden en professionaliseren in netwerkstructuren’. Met elkaar verkennen wij de meerwaarde van netwerkstructuren voor partnerschappen samen opleiden en professionaliseren via internationale, landelijke en regionale perspectieven binnen én buiten het onderwijs. Hoe versterken wij de hoogwaardige, innovatieve leer- en werkomgevingen die uitdagen tot continue ontwikkeling voor het opleiden en … Lees verder…

ROSA Conferentie 31 januari 2018

Op 31 januari 2018 vond onze jaarlijkse ROSA-conferentie plaats. Dit keer in Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen. De conferentie stond in het teken van “Comakership”: Pedagogisch – didactische aspecten van werkplekleren. Er werden diverse workshops aangeboden door experts vanuit de lerarenopleidingen en het werkveld, met specifieke aandacht  voor leerwerktaken. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde en inspirerende … Lees verder…

Netwerkbijeenkomst HvA/ROSA 2 november 2017

Opleidingsschool ROSA bijt de spits af in de nieuwe serie netwerkbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de HvA. De ondersteuning en uitvoering op de Opleidingsschool van beroepsopdracht 5 : “differentiëren” staat op donderdag 2 november centraal. Locatie: Alkwin Kollege, Weegbree 55, 1422 MT  Uithoorn Tijd: 16.30 – 19.30 uur Doelgroep: alle opleidingsscholen in de regio.

Conferentie VO Werkt! Sector in ontwikkeling 28 september 2017

Onze sector is en blijft voortdurend in ontwikkeling. Er zijn vaak ideeën genoeg over wat we kunnen doen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Maar hoe kunnen schoolleiders of bestuurders deze ideeën daadwerkelijk realiseren? De conferentie VO Werkt! staat in het teken van deze ‘hoe-vraag’. Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30 – 17.00 … Lees verder…