Instituten

ROSA is een samenwerkingsverband van 17 vo-scholen en 5 universiteiten en hogescholen in de regio Amstelland/Amsterdam. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied. Daarnaast verbindt de opleidingsschool de lerarenopleiding, de professionele ontwikkeling van de eigen docenten, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar.

Samenwerkende instituten: