Instituten

ROSA is een samenwerkingsverband van 18 vo-scholen en 5 universiteiten en hogescholen in de regio Amstelland/Amsterdam. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied. Daarnaast verbindt de opleidingsschool de lerarenopleiding, de professionele ontwikkeling van de eigen docenten, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar.

Samenwerkende instituten:

  • ULO, Universitaire Lerarenopleiding VU
  • ILO, Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA
  • Hogeschool van Amsterdam, Domein Onderwijs en Opvoeding
  • Hogeschool van Amsterdam, Domein Bewegen, Sport en Voeding
  • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Breitner Academie