Congres ‘Van ambities naar échte impact!’

Datum/Tijd
05/06/2019
12:00 - 17:00

Locatie
Spant


Op 5 juni a.s. organiseert het landelijk project Begeleiding Startende Leraren, in samenwerking met het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, haar slotcongres.

Coaches, teamleiders, schoolopleiders, coördinatoren, schoolopleiders, schoolleiders, projectleiders, werkplekbegeleiders, instituutsopleiders, bestuurders en andere betrokkenen worden allen van harte uitgenodigd om deze inspirerende middag bij te wonen.

Programma
12.00 – 13.00 uur      Inlooplunch
13.00 – 14.15 uur       Plenaire opening & keynote
14.15 – 14.30 uur       Wissel
14.30 – 15.15 uur       Rond-de-tafelgesprekken/ bestuurlijke sessie
15.15 – 15.30 uur       Wissel
15.30 – 16.15 uur       Workshopsessie 1
16.15 – 16.30 uur       Wissel
16.30 – 17.15 uur       Workshopronde 2
17.15 uur                    Afsluiting en borrel
 
Vier themalijnen
De rond-de-tafelgesprekken en workshops kunnen ter plaatste gekozen worden en vallen onder vier themalijnen:
1.         Flexibel opleiden
2.         Starter en de doorlopende lijn
3.         Kwaliteit van opleiden, begeleiden en professionaliseren
4.         Bestuurlijk handelen en de toekomst van samen opleiden en professionaliseren

Locatie
Spant! – Bussum
Doctor Abraham Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Aanmelden voor het congres kan via de volgende link:
https://www.platformsamenopleiden.nl/aanmeldformulier-congres-5-juni-2019/