Opleidersoverleg ROSA

Datum/Tijd
16/09/2020
09:00 - 11:00


Dit wordt een online overleg in 2 groepen van 8 schoolopleiders, waarbij vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen bij beide groepen aansluiten

Groep 1 van 09.00 tot 10.00 uur

Groep 2 van 10.00 tot 11.00 uur