Opleidersoverleg ROSA

Datum/Tijd
09/12/2020
09:00 - 11:00


Dit zal een online overleg zijn via Teams met per school/instituut één vertegenwoordigende schoolopleider/instituutsopleider.