Stuurgroep ROSA

Datum/Tijd
09/06/2021
09:00 - 11:00


Een week voor aanvang wordt een uitnodiging verstuurd via teams voor dit online overleg.

De resultaten van de collegiale consultatie zullen tijdens deze bijeenkomst worden gedeeld.