Themamiddag studenten ROSA

Datum/Tijd
13/11/2019
14:00 - 17:00

Locatie
Cultuurcentrum Griffioen


Uitnodiging ROSA themabijeenkomst studenten 1311 2019

Programma
13.30 – 14.00 uur inloop, inschrijving en keuze workshop
14.00 uur gezamenlijke aftrap in de theaterzaal
Hierna starten de twee uur durende workshops:

Virtual reality: door Mathijs Booden (UvA)
Virtual reality (VR) heeft met de komst van de smartphone zijn intrede gedaan in het onderwijs. Met VR kun je op onbereikbare plaatsen komen, de wereld door andermans ogen bekijken en andere tijden bezoeken. In deze workshop leer je over verschillende vormen van VR, de didactische overwegingen en ga je aan de slag met een aantal concrete toepassingen voor het onderwijs.
Zelf meenemen: een smartphone en indien mogelijk een laptop.

Werkvormen: door Milou Schoonemann en Debbie van Grieken (Wellantcollege Aalsmeer)
Hoe krijgt elke leerling een actieve rol in de les? Je maakt actief kennis met diverse werkvormen en bekijkt de mogelijkheden en benodigdheden. Tenslotte koppelen we deze werkvormen aan de lesfasen. Na deze workshop is je didactische gereedschapskist weer wat meer gevuld.
Zelf meenemen: een smartphone of tablet. 

Lesson study: door Wilma Jongejan (VU)
Hoe zorg je er als docent voor dat een les aansluit bij de leer- en instructiebehoefte van een diverse leerlingenpopulatie?  In een bijeenkomst van twee uur maak je op een interactieve en enthousiasmerende wijze kennis met Lesson Study. Dit is een van oorsprong Japanse aanpak. Met behulp van praktijkvoorbeelden en het doorlopen van een deel van de Lesson Study cyclus ervaar je hoe de aanpak werkt en wat deze op kan leveren.

Educatief ontwerpen: door Wim van Kleef (HLZ/UvA)
Educatief ontwerpen is een activiteit die een docent ontplooit om ervoor te zorgen dat leerlingen tot begrip komen van lastige leerstof. Tevens kan het ingezet worden om een ingewikkelde vaardigheid efficiënt te onderwijzen. Educatief ontwerpen gaat verder dan slechts de voorbereiding van een les, omdat bij educatief ontwerpen het leerprobleem van de leerling centraal staat en het educatief ontwerp dient om dat leerprobleem op te lossen. In de workshop krijg je handvatten aangereikt om tot goede educatieve ontwerpen te komen.