Alkwin Kollege

Door middel van drie verschillende onderwijsconcepten leren leerlingen verbanden leggen en na te denken over hun eigen leerproces.”.

Het Alkwin Kollege is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasium, met een éénjarige brugperiode. 

Aan het Alkwin Kollege zijn ongeveer 160 medewerkers verbonden, 130 docenten en 30 onderwijsondersteunende medewerkers. Het is een open katholieke school waar ook leerlingen en personeelsleden met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing welkom zijn. Op het Alkwin Kollege zitten leerlingen uit Uithoorn, Aalsmeer en omstreken. De school is goed bereikbaar vanuit de hele regio via veilige fietsroutes en met het openbaar vervoer. Het Alkwin Kollege telt 1525 leerlingen.

Klik hier voor meer algemene informatie

Het Alkwin Kollege als opleidingsschool

In 2013 is het Alkwin toegetreden tot ROSA. Er lopen bij de verschillende vakken studenten van verschillende opleidingen rond. Wij streven ernaar om in elke sectie een eerste- en tweedegraads student stage te laten lopen. Er worden schoolgroep-bijeenkomsten georganiseerd voor studenten. Er is een schoolgroep voor eerstejaars studenten en een schoolgroep voor ouderejaars, educatieve minor en masterstudenten. De werkplekbegeleiders hebben vier bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten voor studenten en werkplekbegeleiders staan in het jaaroverzicht.

Alle studenten worden zo veel mogelijk op maat begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider houdt rekening met en heeft oog voor de ontwikkelfase waarin de student zich bevindt. Elke opleiding heeft zijn eigen curriculum. Hoewel het accent per stage verschilt,  krijgen alle studenten bij ons de gelegenheid kennis te maken met alle aspecten van het beroep van leraar.

Voor studenten houdt dit in dat zij:

 • lessen observeren
 • lessen verzorgen in eerste stageperiode in aanwezigheid van de werkbegeleider, in een later stadium, ter beoordeling van de werkbegeleider, zelfstandig
 • leerwerktaken uitvoeren
 • les- en toets materiaal ontwerpen
 • bestaand lesmateriaal ordenen
 • jaarlaag activiteiten en vakexcursies mede begeleiden
 • incidenteel rapportvergaderingen, teamvergadering en sectievergaderingen bijwonen
 • studie(mid)dagen mogen bijwonen
 • surveilleren in pauzes (samen met ervaren docent) en eventueel bij toetsen
 • aanwezig zijn bij schoolexamens (als bijzitter of als observator met toestemming van de leerling)
 • het onderwerp en de uitvoering van het leeronderzoek in overleg met de school opstellen: het leeronderzoek moet functioneel zijn voor de school

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Alkwin Kollege

Schoolopleider

Lieke Kievits
stage@alkwin.nl

Contactgegevens

Weegbree 55
1422 MT Uithoorn
0297-566903
www.alkwin.nl