Amstelveen College

“Bij het Amstelveen College ‘Haal je het beste uit jezelf en uit elkaar’ doordat er aandacht wordt besteed aan de leer- en leeflijn van onze school.”

Het Amstelveen College is een leuke school waar je als leerling en als medewerker veel leert. In de nieuwbouw volgen bijna 1600 leerlingen onderwijs in zeven kleinschalige afdelingen. Wij vatten onze missie samen in het motto: ‘Haal het beste uit jezelf en uit elkaar’.

Hoe wij dat doen? Door aandacht te besteden aan de leer- en leeflijn van onze school.

Leerlijn:

Op het Amstelveen College halen leerlingen het diploma dat bij hen past. Gemiddeld halen leerlingen op onze school het diploma dat door de basisschool geadviseerd is. Leerlingen van het AC blijken zich daarnaast goed voorbereid te voelen op hun vervolgopleiding.

Klik hier voor meer algemene informatie

Leeflijn:

Op het Amstelveen College voelen leerlingen zich veilig, thuis en gezien. Zij ontwikkelen niet alleen hun leren. Zij leren ook samenwerken, ontwikkelen andere talenten en verrijken zich op cultureel gebied. Leerlingen van het AC vergroten hun creativiteit en leren voor zichzelf op te komen. Deze zaken hebben wij samengevat als de leeflijn van het Amstelveen College. Dit is goed te herkennen in de dagelijkse praktijk. Op het AC worden leerlingen serieus genomen.
Leerlingen kunnen vanaf klas 1 excelleren in natuurtalent, sport, expressie of ondernemerschap. De ACe gymnasiumopleiding biedt extra uitdaging aan breed getalenteerde leerlingen. De leeflijn is voelbaar aanwezig op onze school.

De bloem van het AC:

De bloem Amstelveen CollegeDe vijf bladen van de bloem van het AC geven aan wat onze school bijzonder maakt. Door aan deze vijf bladen aandacht te schenken halen wij het beste uit onze leerlingen. Op de website van de school kunnen de bijzonderheden van elk blad worden bekeken.

Het Amstelveen College biedt de onderstaande opleidingen aan, waarbij leerlingen zich sinds 2006 kunnen aanmelden volgens de criteria van de kernprocedure Amstelland en Ronde Venen. Opleidingsschool ROSA schema Amstelveen CollegeOp de Mavo opleiding bestaat de mogelijkheid zich in te tekenen voor een plusprofiel sport (in 2011 ook plusprofiel expressie). Op de Havo-Vwo locatie kan al sinds 2005 ingetekend worden voor de plusprofielen sport, expressie, natuurtalent (bètastroom) en sinds 2014 voor ondernemerschap. Daarnaast kent de Havo-Vwo locatie het Cambridge Certificate en een (in 2010 begonnen) stroom voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (Amstelveen Class of Excellence) in combinatie met de Gymnasiumopleiding. In de bovenbouw komt er ook een excellentieprogramma gericht op ondernemerschap, dit programma wordt afgesloten met een internationaal certificaat.

Het Amstelveen College als opleidingsschool

Het Amstelveen College ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe studenten. Het AC kent dan ook een lange traditie als stageschool en sinds juni 2014 is het Amstelveen College officieel een opleidingsschool geworden.

Studenten die bij ons op school stage lopen, krijgen een intensieve begeleiding van docenten die daarvoor zijn opgeleid. Voor de studenten geldt hetzelfde wat ook voor onze leerlingen en onze docenten geldt: “Haal het beste uit jezelf”.

De werkplekbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de student; hij verzorgt de inhoudelijke, dagelijkse begeleiding van de student. Daarnaast stimuleert en stuurt de werkplekbegeleider de ontwikkeling van de student in het kader van de competenties/ beroepsrollen die behaald/ aangetoond moeten worden. Naast de werkplekbegeleiders heeft het Amstelveen College ook 2 schoolopleiders; een voor de studenten van het hbo en een voor de studenten van de universitaire lerarenopleiding. De schoolopleiders zijn medeverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het opleiden in de school. Zij zullen verschillende gesprekken voeren met de student en komen daarnaast ook op lesbezoek.

Voor studenten worden er schoolgroepbijeenkomsten georganiseerd, deze zijn verplicht en staan in dienst van de ontwikkeling van de student. Tijdens de bijeenkomsten worden er verschillende thema’s behandeld zoals: orde, leerdoelen, hoe om te gaan met opdrachten vanuit de opleiding, oudergesprekken etc. Regelmatig wordt het thema in overleg met de studenten vastgesteld.

Van elkaar leren speelt een belangrijke rol in de schoolgroep. Studenten gaan regelmatig bij elkaar op lesbezoek, bespreken dit met elkaar na, maken een observatieverslag en geven een korte toelichting tijdens de schoolgroep.

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Amstelveen College

Schoolopleiders

Sarie van Noorden
Esther de Kluijver
Anne Kreuger
Tim Verhagen
stage@amstelveencollege.nl

Contactgegevens

Amstelveen College
Sportlaan 27
1185 TB Amstelveen
020 – 303 9999
www.amstelveencollege.nl