Amstelveen College

“Bij het Amstelveen College ‘Haal je het beste uit jezelf en uit elkaar’ doordat er aandacht wordt besteed aan de leer- en leeflijn van onze school.”

Het Amstelveen College is een leuke school waar je als leerling en als medewerker veel leert. In de nieuwbouw volgen bijna 1600 leerlingen onderwijs in zeven kleinschalige afdelingen. Wij vatten onze missie samen in het motto: ‘Haal het beste uit jezelf en uit elkaar’.

Hoe wij dat doen? Door aandacht te besteden aan de leer- en leeflijn van onze school.

Leerlijn:

Op het Amstelveen College halen leerlingen het diploma dat bij hen past. Gemiddeld halen leerlingen op onze school het diploma dat door de basisschool geadviseerd is. Leerlingen van het AC blijken zich daarnaast goed voorbereid te voelen op hun vervolgopleiding.

Klik hier voor meer algemene informatie

Het Amstelveen College als opleidingsschool

Het Amstelveen College ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe studenten. Het AC kent dan ook een lange traditie als stageschool en sinds juni 2014 is het Amstelveen College officieel een opleidingsschool geworden.

Studenten die bij ons op school stage lopen, krijgen een intensieve begeleiding van docenten die daarvoor zijn opgeleid. Voor de studenten geldt hetzelfde wat ook voor onze leerlingen en onze docenten geldt: “Haal het beste uit jezelf”.

De werkplekbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de student; hij verzorgt de inhoudelijke, dagelijkse begeleiding van de student. Daarnaast stimuleert en stuurt de werkplekbegeleider de ontwikkeling van de student in het kader van de competenties/ beroepsrollen die behaald/ aangetoond moeten worden. Naast de werkplekbegeleiders heeft het Amstelveen College ook 2 schoolopleiders; een voor de studenten van het hbo en een voor de studenten van de universitaire lerarenopleiding. De schoolopleiders zijn medeverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het opleiden in de school. Zij zullen verschillende gesprekken voeren met de student en komen daarnaast ook op lesbezoek.

Voor studenten worden er schoolgroepbijeenkomsten georganiseerd, deze zijn verplicht en staan in dienst van de ontwikkeling van de student. Tijdens de bijeenkomsten worden er verschillende thema’s behandeld zoals: orde, leerdoelen, hoe om te gaan met opdrachten vanuit de opleiding, oudergesprekken etc. Regelmatig wordt het thema in overleg met de studenten vastgesteld.

Van elkaar leren speelt een belangrijke rol in de schoolgroep. Studenten gaan regelmatig bij elkaar op lesbezoek, bespreken dit met elkaar na, maken een observatieverslag en geven een korte toelichting tijdens de schoolgroep.

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Amstelveen College

Schoolopleiders

Sarie van Noorden
Esther de Kluijver

stage@amstelveencollege.nl

Contactgegevens

Amstelveen College
Sportlaan 27
1185 TB Amstelveen
020 – 303 9999
www.amstelveencollege.nl