Amstelveen College

“Bij het Amstelveen College haal je het beste uit jezelf en uit elkaar.”

Het Amstelveen College is een openbare school met bijna 1700 leerlingen, onderverdeeld in zes afdelingen. Er wordt onderwezen op de niveaus MAVO, HAVO en VWO. In ons motto “Haal het beste uit jezelf en uit elkaar” vind je de missie van onze school terug.

Eigentijds leren van en met elkaar Op het Amstelveen College wordt aandacht besteed aan eigentijds onderwijs. Leerlingen in de onderbouw krijgen lessen in Digikunde om digitaal geletterd te worden. In de andere lessen bieden we afwisselende didactische werkvormen en wordt er gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Groot in kleinschaligheid Het onderwijs op het Amstelveen College wordt voornamelijk op de eigen afdeling gegeven. Dit zorgt er voor dat de leerling zich veilig en gezien voelt. Zij kennen elkaar en hun leraren goed. Accent op talent en maatwerk Door het aanbieden van plusprofielen, excellentieprogramma’s, ondersteuningsmodules en differentiatie in de les, dagen wij alle leerlingen uit om het beste uit henzelf te halen. Leerlingen kiezen in de eerste klas een van de plusprofielen die het beste bij hen past: Sport, Expressie, Bètatalent of Ondernemerschap. In de bovenbouw worden maatwerkprogramma’s aangeboden, zoals debattrainingen, praktische filosofie, Cambridge Engels en Boekhouden.

Het Amstelveen College als opleidingsschool
Het Amstelveen College ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe studenten. Het AC kent dan ook een lange traditie als stageschool en sinds juni 2014 is het Amstelveen College officieel een opleidingsschool. Studenten die bij ons op school stage lopen, krijgen een intensieve begeleiding van docenten die daarvoor zijn opgeleid. Voor de studenten geldt hetzelfde wat ook voor onze leerlingen en onze docenten geldt: “Haal het beste uit jezelf”.

De werkplekbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de student; hij verzorgt de inhoudelijke, dagelijkse begeleiding van de student. Daarnaast stimuleert en stuurt de werkplekbegeleider de ontwikkeling van de student in het kader van de competenties/ beroepsrollen die behaald/ aangetoond moeten worden. Naast de werkplekbegeleiders heeft het Amstelveen College ook schoolopleiders. De schoolopleiders zijn medeverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het opleiden in de school. Zij zullen verschillende gesprekken voeren met de student, verzorgen de schoolgroepbijeenkomsten en komen daarnaast ook op lesbezoek.

Voor studenten worden er schoolgroepbijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn verplicht en staan in dienst van de ontwikkeling van de student. Tijdens de bijeenkomsten worden er verschillende thema’s behandeld zoals: sociale veiligheid, oudergesprekken, klassenmanagement, enz. Regelmatig wordt het thema in overleg met de studenten vastgesteld. Van elkaar leren speelt een belangrijke rol in de schoolgroep.

Studenten gaan regelmatig bij elkaar op lesbezoek, bespreken dit met elkaar na, maken een observatieverslag en geven een korte toelichting tijdens de schoolgroep. Ook bespreken wij in de schoolgroep regelmatig een door de student ingebrachte casus, middels intervisie.

Amstelveen College

Schoolopleiders
Anne Kreuger
Tim Verhagen

stage@amstelveencollege.nl

Contactgegevens
Amstelveen College
Sportlaan 27 1185 TB Amstelveen
020 – 303 9999
www.amstelveencollege.nl