Atheneum College Hageveld

“Ruimte voor jóuw ontwikkeling!”

Aan deze pagina wordt nog gewerkt…..

College Hageveld is het enige zelfstandige atheneum dat Nederland telt. De school is gehuisvest in een sfeervol monumentaal gebouw, maar wat er in dat gebouw plaatsvindt maakt ons het meest bijzonder!

In ons onderwijs bieden we leerlingen de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dit kun je terugzien in het brede en veelzijdige vakkenaanbod en daarbij de keuzemogelijkheden die gericht zijn op ondersteuning en verdieping.

Persoonlijke groei, het leveren van kwalitatief goed werk, een nieuwsgierige houding en het ontdekken van eigen talenten vinden wij belangrijk. We verwachten van leerlingen dat zij kansen benutten, verantwoordelijkheid nemen en willen leren van hun fouten. De interesse in medeleerlingen en de wereld om ons heen spelen een rol in ons onderwijs, bijvoorbeeld binnen het mentoraat of binnen de lessen van de vakken wereldwijs en maatschappijleer.

De drie kernwoorden in ons onderwijs zijn: vertrouwen, betrokkenheid en ontplooiing. Hieruit moge duidelijk zijn, dat kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming op Hageveld hand in hand gaan.

VIA Hageveld
VIA is een voltijds VWO-stroom voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Veel meer- en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier dan normaalbegaafde leerlingen, namelijk vanuit het geheel naar delen. Eerst de grote verbanden, dan de losse feiten. Het leren geven we vorm door onderzoekend en ontwerpend te leren. Dit geeft mogelijkheden om te differentiëren: in onderwerp, aanpak en product.

VIA is georganiseerd in vier domeinen (Alfa, Bèta, Gamma, en Delta). Deze afdeling is interessant voor leerlingen die graag werken aan grote opdrachten en projecten waarin je dus onderzoekend of ontwerpend aan de slag gaat.

College Hageveld als opleidingsschool
Onze drie kernwaarden vertrouwen, betrokkenheid en ontplooiing komen ook als opleidingsschool tot uiting.

College Hageveld is een open school waar de lijnen kort zijn. Er heerst geen hiërarchische cultuur. Leerlingen noemen iedereen bij de voornaam: van conciërge tot rector. Dat maakt dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. We willen graag dat studenten zich ook gezien en gehoord voelen. Het bieden van maatwerk is daarvan een voorbeeld. We hebben het vertrouwen dat eenieder die betrokken is bij Hageveld als opleidingsschool zich bewust is van zijn/haar taak en handelt vanuit professionaliteit.

Als student bij ons loop je stage op een categoraal atheneum, waarbij we zowel het cognitieve aspect als het sociaal-emotionele aspect van zowel leerlingen als studenten belangrijk vinden; jóuw ontplooiing staat bij ons centraal.

We bieden je graag de kans om naast het observeren en het geven van lessen ook op andere manieren kennis te maken met onze school. We werken met sterke vaksecties, afdelingen en teams. Wij vinden het belangrijk dat een student zich in de breedte ontwikkelt. Betrokkenheid bij school in alle facetten is voor ons als opleidingsschool belangrijk. We zijn betrokken bij onze leerlingen en verwachten dat ook van onze studenten. In de praktijk betekent dit dat studenten breed inzetbaar zijn. Studenten zullen merken dat Hageveld die betrokkenheid ook naar hen toe heeft.

College Hageveld

Schoolopleiders
Birgit Kristen
bkristen@hageveld.nl
Tim Jacobs
tjacobs@hageveld.nl

Contactgegevens
Hageveld 15
2102 LM Heemstede
023 – 5100100
www.hageveld.nl