Conferentie Samen opleiden 27 januari 2022

Op donderdag 27 januari 2022 staat de elfde conferentie Samen Opleiden gepland. Ook dit jaar organiseren HvA, UvA, VU en schoolopleiders van H2O en ROSA gezamenlijk de conferentie.

Het thema van de conferentie is SAMEN PROFESSIONALISEREN. Hoe zorgen we als beroepsgroep dat we het opleiden van nieuwe docenten aanpakken volgens bewezen best practices en in samenwerking tussen scholen en instituten? Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat we uitwisselen met elkaar wat ontwikkeld en beproefd is.

Tijdens de conferentie komen twee deelthema’s aan bod. De ochtend wordt besteed aan het deelthema: Samen opleiden en inductie. Een lerarenopleiding levert startbekwame docenten af. Om die docenten te laten landen in en behouden voor het onderwijs is een goed afgestemde inductie essentieel. Het aanbod in de ochtend is met name gericht op schoolopleiders, instituutsopleiders en schoolleiders.

In de middag besteden we aandacht aan het deelthema: Innovaties binnen samen opleiden. Op de stagescholen en binnen opleidingsscholen wordt steeds geïnnoveerd op het gebied van samen opleiden; het delen van deze innovaties versterkt de professionaliteit van alle opleidingen. Dit is de focus in de middag, met een aanbod dat expliciet is gericht op werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders en natuurlijk op iedereen die betrokken is bij het opleiden.

Elk thema wordt ingeleid met een keynote . Daarna vindt één ronde parallelsessies plaats. We zorgen voor voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Het aanbod dat specifiek is gericht op werkplekbegeleiders is in de middag geprogrammeerd om de deelname zo makkelijk mogelijk te maken voor wie in de ochtend moet lesgeven.

Doelgroep: Schoolleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders
Uitnodiging: volgt per mail.