CSB

“Wij dagen de leerlingen uit om alles wat zij doen te plaatsen in het perspectief van hun eigen ontwikkeling.”

De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) is een middelgrote school met ongeveer 800 leerlingen en 80 medewerkers. De monumentale school is groot genoeg voor een breed onderwijsaanbod en klein genoeg voor het ontstaan van een gezellige sfeer. Hierdoor is er oog voor elkaar en voelt een leerling zich snel thuis.

Alle leerlingen met een mavo, mavo/havo, havo en havo/vwo advies zijn welkom, ongeacht hun geloofsovertuiging. De herkomst van onze leerlingen is een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Het van oorsprong christelijke karakter van de school komt vooral tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan: met respect voor elkaars levensovertuiging. Dit is een goede voedingsbodem voor de internationale omgeving waarin onze leerlingen zich bewegen.

Wij voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het leren: van elkaar leren, met elkaar leren, door elkaar leren. Wij stimuleren eigen inbreng en staan open voor verschillende meningen en opvattingen. Onze docenten zijn gepassioneerd en hebben liefde voor hun vak. Zij dagen de leerlingen uit om alles wat zij doen te plaatsen in het perspectief van hun eigen ontwikkeling. Dit leidt tot zelfbewuste en zelfstandige leerlingen. Nieuwsgierigheid en het aangaan van uitdagingen zijn hiervoor basisvoorwaarden. Om leerlingen gemotiveerd te houden zijn we bezig om onze lessen betekenisvol in te richten.

Millennium Skills Voor klas 1 en 2 hebben we voor één dag in de week ontwikkelingsgericht projectonderwijs ingericht. De projecten: Technologisch Design, Grafisch Design en Junior Business School richten zich op de vaardigheden van de 21ste eeuw. Wij willen hiermee leerlingen uitdagen om samen te werken en tegelijkertijd  hun talenten aan te spreken. Wij noemen dit onderwijs Millennium Skills.

Het CSB als opleidingsschool
Bij de CSB leren docenten van én met elkaar. Als student voor de CSB kiezen betekent:

  • dat je voor een school kiest waar je tijd en ruimte vindt om je te ontwikkelen,
  • dat je leerlingen stimuleert door jouw vernieuwende ideeën.

Onze school is een school waarin iedereen leert. Leerlingen, studenten én medewerkers. Studenten van onze school beschouwen wij als collega’s, zij maken deel uit van een team van professionals. De studenten worden opgeleid en begeleid door enthousiaste, betrokken, gecertificeerde werkplekbegeleiders en meer op afstand door de schoolopleider. Wij stellen de studenten in de gelegenheid om ervaring op te doen, met zowel regulier onderwijs als met ontwikkelingsgericht projectonderwijs, (Millennium Skills),waar zij samen met twee bevoegde docenten, in teamverband een dubbele groep leerlingen leren onderwijzen.  

Wij hebben ruimte voor dertig 1e en 2e graads studenten. De studenten worden opgenomen in ons team en krijgen schooleigen leerwerktaken en verantwoordelijkheden die passen bij hun niveau van ontwikkeling, zoals bijles geven en helpen bij excursies, open avonden, schoolfeesten en projectdagen. Tegelijkertijd stimuleren wij eigen initiatief en staan open voor nieuwe ideeën. Ons uitgangspunt is dat studenten op veel manieren kunnen leren. Niet alleen door de theorie in de context van de praktijk te plaatsen, successen te ervaren, te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren, maar ook door samen met collega’s en medestudenten door middel van intervisie te reflecteren op de eigen ontwikkeling en die van anderen. Hierbij bieden wij begeleiding op maat, zo voert de schoolopleider regelmatig individuele gesprekken met de studenten over de voortgang.

Naast de intervisiebijeenkomsten worden er themabijeenkomsten georganiseerd waarin we specifieke onderwerpen aan bod laten komen die uit de praktijk komen, zoals de zorgstructuur, de vijf rollen van de leraar, orde houden, de werksfeer bevorderen en lesplannen maken. In de keuzes van de thema’s wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de behoefte van de studenten.

CSB

Schoolopleiders
Dennis Kok
Anne Crouwel
stage@csb-amsterdam.nl

Contactgegevens
De Cuserstraat 3 1081 CK  Amsterdam
020-6423902
www.csbamsterdam.nl