Cursus Intervisie voor schoolopleiders 2022 – 2023

Locatie: Keizer Karel College
Data: 5 oktober 2022, 23 november 2022, 15 maart 2023 en 10 mei 2023
Tijdstip: 09.00 – 11.00 uur
Doelgroep: ROSA-schoolopleiders en instituutsopleiders

Intervisie vormt een vast onderdeel van de schoolgroepen die binnen ROSA voor studenten worden georganiseerd. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan het doel van deze intervisie en zal de relatie gelegd worden met de themabijeenkomsten.

Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan diverse methodieken en is er tijd voor onderlinge afstemming.