Haemstede-Barger Mavo

“Zelfverantwoordlijkheid en reflecteren op je eigen handelen zijn van groot belang. We zijn ambitieus in onze doelen en transparant in onze verantwoording.”

De Haemstede-Barger Mavo (HBM) is een school met ongeveer 375 leerlingen voor VMBO-t, dus geen scholengemeenschap. Dat maakt ons een overzichtelijke school voor onderwijs op maat waar een leerling geen nummer is maar zich echt thuis kan voelen.

In het onderwijs op de HBM staat contact voorop. Persoonlijk en positief voor leerlingen, ouders en de maatschappelijke omgeving. Docenten zijn geschoold in het herkennen van en aansluiten bij de leerstijl van de individuele leerling. Dat is prikkelend en inspirerend.

We bieden een leef- en werkomgeving waar kennis en nieuwe inzichten worden gedeeld. Degelijkheid en structuur zijn belangrijk. Daardoor is het mogelijk om het hoogst haalbare uit iedere leerling te halen. De school schept voorwaarden waaronder leerlingen zich kunnen ontplooien tot jongvolwassenen die op een volwaardige manier kunnen bijdragen aan hun leefomgeving. Medewerkers en leerlingen vinden verscheidenheid en acceptatie belangrijk. Op deze manier komt het begrip interconfessioneel tot leven. Zelfverantwoordelijkheid en reflecteren op je eigen handelen zijn van groot belang. We zijn ambitieus in onze doelen en transparant in onze verantwoording.

Klik hier voor meer algemene informatie

De Haemstede-Barger Mavo als opleidingsschool

De HBM wil graag een lerende organisatie zijn. Als student doorloop je het werkplekleren dan ook als volwaardig lid van het team. Jouw inbreng, ontwikkeling en initiatief worden gewaardeerd. Dit betekent dan ook dat je niet alleen kennis maakt met jouw eigen vak, maar met de schoolorganisatie als geheel. Aanwezigheid bij rapportvergaderingen, teamvergaderingen, scholingsmomenten en activiteiten behoren dan ook bij het werkplekleren.

Tijdens het werkplekleren word je begeleid door een gecertificeerd werkplekbegeleider van jouw eigen vak. Deze werkplekbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt. Samen met je werkplekbegeleider reflecteer je op jouw ontwikkelingen tijdens de stage. Dit gebeurt op basis van je POP.

De schoolopleider bewaakt het proces van het werkplekleren en is het aanspreekpunt voor zowel de student als de werkplekbegeleider. Zij draagt ook zorg voor de organisatie van de schoolgroepbijeenkomsten.

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Haemstede-Barger Mavo

Schoolopleiders

Ilan van Veen
Jacco van der Weijden

stage@haemstede-barger.nl

Contactgegevens

Koediefslaan 73
2101 BT Heemstede
023- 528 23 80
www.haemstede-barger.nl