HBM

“Zelfverantwoordelijkheid en reflecteren op je eigen handelen zijn van groot belang. We zijn ambitieus in onze doelen en transparant in onze verantwoording.”

De HBM (Haemstede-Barger Mavo) is een mavo school met ruim 300 leerlingen. Dat maakt ons een overzichtelijke school voor onderwijs op maat waar een leerling geen nummer is, maar zich echt thuis kan voelen. Op de HBM is ruimte voor leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Het ‘Leren van leerlingen’ staat centraal. Leerlingen weten zich in deze kleinschalige school gekend en erkend. Leerlingen leren steeds beter deze verantwoordelijkheid te dragen. Dat begint met verantwoordelijkheid nemen voor een goede sfeer, in de klas, in de school en in de omgeving van de school.

Relatie komt voor prestatie. Leraren en ondersteunende medewerkers gunnen leerlingen deze ruimte. Zij kennen de leerling en staan open voor echt contact en ontmoeten. Zij stimuleren leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. Zij spreken leerlingen positief aan op dit gedrag. Zij zetten hun expertise en professionaliteit in den dienste van het ‘Leren van leerlingen’.

(Th)huiswerkvrije school Vanaf het schooljaar 2017/2018 is de HBM een huiswerkvrije mavo. Leerlingen worden binnen de school ondersteund bij het maken en leren van schoolwerk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de invoering van een flexrooster. Een flexrooster is een rooster waarbij er drie lesuren zijn van 80 minuten waarin de leerlingen les krijgen in hun vakken. Buiten deze lessen om zijn flexuren nodig die leerlingen in kunnen zetten om het ‘huiswerk’ te maken dat ze normaal thuis zouden doen. Er is in deze uren de mogelijkheid te kiezen voor een stilte-uur, een werkuur of een begeleidingsuur voor een bepaald vak. Zo’n uur wordt een SWT-uur genoemd, oftewel, studiewerktijd uur. Benieuwd naar wat we nog meer doen? Kijk dan even op onze website.

De HBM als opleidingsschool
De HBM wil graag een lerende organisatie zijn. Als student doorloop je het werkplekleren dan ook als volwaardig lid van het team. Jouw inbreng, ontwikkeling en initiatief worden gewaardeerd. Dit betekent dan ook dat je niet alleen kennis maakt met jouw eigen vak, maar met de schoolorganisatie als geheel. Aanwezigheid bij rapportvergaderingen, teamvergaderingen, scholingsmomenten en activiteiten behoren dan ook bij het werkplekleren.

Tijdens het werkplekleren word je begeleid door een gecertificeerd werkplekbegeleider van jouw eigen vak. Deze werkplekbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt. Samen met je werkplekbegeleider reflecteer je op jouw ontwikkelingen tijdens de stage. Dit gebeurt op basis van je POP. De schoolopleider bewaakt het proces van het werkplekleren en is het aanspreekpunt voor zowel de student als de werkplekbegeleider. Hij draagt ook zorg voor de organisatie van de schoolgroepbijeenkomsten.

HBM

Schoolopleiders
Menne Meijs
Bianca van Esch
stage@haemstede-barger.nl

Contactgegevens
Koediefslaan 73 2101 BT Heemstede
023- 528 23 80
www.dehbm.nl