Herbert Vissers College

“Leerlingen worden gestimuleerd om een nieuwsgierige en ondernemende houding te ontwikkelen, die nodig is om een bijdrage te gaan leveren aan de arbeidsmarkt en de maatschappij van nu en morgen.”

Het Herbert Vissers College is een brede scholengemeenschap voor vmbo basis- en kaderberoepsgericht, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het is de enige VO-school in Nieuw-Vennep. Het HVC is een dorpsschool en richt zich op het bieden van een herkenbaar, warm en veilig pedagogisch klimaat. Daarnaast wil het HVC de leerling in staat stellen om zich, door kennis te vergaren, staande te houden in een globaliserende wereld.

Het HVC maakt deel uit van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. De christelijke identiteit van de school is leidend voor de manier waarop we samen leren, leven en werken. Het HVC wil het verschil maken door in het onderwijs recht te doen aan eigenheid en diversiteit.  Leerlingen worden gestimuleerd om een nieuwsgierige en ondernemende houding te ontwikkelen, die nodig is om een bijdrage te gaan leveren aan de arbeidsmarkt en de maatschappij van nu en morgen.

Klik hier voor meer algemene informatie

Het Herbert Vissers College als opleidingsschool

Het Herbert Vissers College is een opleidingsschool met jarenlange ervaring op dit gebied. Sinds 2010 zijn wij gecertificeerd, evenals de andere IRIS-scholen. Onze schoolopleiders begeleiden stagiaires van HBO’s en universiteiten op vele manieren. Samen met coaches en werkplekbegeleiders geven zij vorm aan de opleidingsschool.

Wij bieden een uitgebreid programma aan:

  • bijeenkomsten voor nieuwbenoemden aan de hand van thema’s en de vijf docentrollen
  • intervisie en feedback
  • begeleiding door werkplekbegeleiders en coaches
  • lesbezoeken met voor- en nagesprekken
  • studiedagen, conferenties en O&O-middagen (Opleiden & Ontwikkelen)
  • Het opleidingsaanbod wordt zorgvuldig afgestemd op de vraag, zowel binnen als tussen de scholen onderling. De kwaliteit van het primaire proces is daarbij leidend.
  • Netwerk Opleiden & Ontwikkelen

Om optimaal te profiteren van de aanwezige deskundigheid binnen IRIS is het Netwerk Opleiden & Ontwikkelen in het leven geroepen. De achterliggende gedachte is dat de kennis die in huis is met elkaar gedeeld kan worden, zowel persoonlijk als digitaal. Het Netwerk O&O bestaat uit teamleiders, schoolopleiders, HR-adviseurs en schoolleiders. O&O heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van IRIS. Daarnaast is er op alle IRIS-scholen een volledige gesprekscyclus voor alle personeelsleden.

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Herbert Vissers College

Schoolopleiders

Joachim Galenkamp
Hans Luijk

stage@hvc.nl

Contactgegevens

Beurtschipper 200
Postbus 134
2150 AC NIEUW-VENNEP
www.hvc.nl