Herbert Vissers College

“Leerlingen worden gestimuleerd om een nieuwsgierige en ondernemende houding te ontwikkelen, die nodig is om een bijdrage te gaan leveren aan de arbeidsmarkt en de maatschappij van nu en morgen.”

Het Herbert Vissers College (HVC) is een brede scholengemeenschap voor vmbo basis- en kaderberoepsgericht, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het HVC is de enige VO-school in Nieuw-Vennep. De school richt zich op het bieden van een herkenbaar, warm en veilig pedagogisch klimaat. Het is de ambitie om onze leerlingen zich te laten vormen en hun talent te ontwikkelen zodat ze als wereldburgers van morgen het verschil gaan maken voor zowel de eigen leefomgeving als de wijde wereld.

Het HVC maakt deel uit van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. De christelijke identiteit van de school is leidend voor de manier waarop we samen leren, leven en werken. Het HVC wil het verschil maken door in het onderwijs recht te doen aan eigenheid en diversiteit.  Leerlingen worden gestimuleerd om een nieuwsgierige en ondernemende houding te ontwikkelen, die nodig is om een bijdrage te gaan leveren aan de arbeidsmarkt en de maatschappij van nu en morgen.

Klik hier voor meer algemene informatie

Het Herbert Vissers College als opleidingsschool

Het Herbert Vissers College is een opleidingsschool met jarenlange ervaring op dit gebied. Sinds 2010 zijn wij gecertificeerd, evenals de andere IRIS-scholen. Onze schoolopleiders begeleiden stagiaires van HBO’s en universiteiten op vele manieren. Samen met coaches en werkplekbegeleiders geven zij vorm aan de opleidingsschool.

Wij bieden een uitgebreid programma aan:

  • bijeenkomsten voor nieuwbenoemden aan de hand van thema’s en de vijf docentrollen
  • intervisie en feedback
  • begeleiding door werkplekbegeleiders en coaches
  • lesbezoeken met voor- en nagesprekken
  • studiedagen, conferenties en O&O-middagen (Opleiden & Ontwikkelen)
  • Het opleidingsaanbod wordt zorgvuldig afgestemd op de vraag, zowel binnen als tussen de scholen onderling. De kwaliteit van het primaire proces is daarbij leidend.
  • Netwerk Opleiden & Ontwikkelen

Om optimaal te profiteren van de aanwezige deskundigheid binnen IRIS is het Netwerk Opleiden & Ontwikkelen in het leven geroepen. De achterliggende gedachte is dat de kennis die in huis is met elkaar gedeeld kan worden, zowel persoonlijk als digitaal. Het Netwerk O&O bestaat uit teamleiders, schoolopleiders, HR-adviseurs en schoolleiders. O&O heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van IRIS. Daarnaast is er op alle IRIS-scholen een volledige gesprekscyclus voor alle personeelsleden.

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Herbert Vissers College

Schoolopleider

Hans Luijk

stage@hvc.nl

Contactgegevens

Beurtschipper 200
Postbus 134
2150 AC NIEUW-VENNEP
www.hvc.nl