Herbert Vissers College

“Wij nodigen iedereen, van vmbo tot en met gymnasium, uit om samen de toekomst mooier te maken.”


Bij ons is iedereen welkom. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor alle onderwijsniveaus: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo en gymnasium. We vinden het belangrijk dat ze worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Het HVC is de enige VO-school in Nieuw-Vennep en maakt deel uit van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs.

We werken met enthousiaste docenten die goede en uitdagende lessen belangrijk vinden. Daarnaast vinden we de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling belangrijk en zorgen we samen voor een gezellige en veilige sfeer.  

Waar wij voor staan 
Wij nodigen iedereen, van vmbo tot en met gymnasium, uit om samen de toekomst mooier te maken. Dit doen we met elkaar, waarbij er oog is voor de leerlingen, zijn interesses en talenten en de wereld om ons heen. We vinden het belangrijk dat ze hun talenten ontwikkelen en werken aan de kennis en de vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Wat ze leren vinden we daarbij net zo belangrijk als hoe ze leren. Wij geven ze de ruimte om keuzes te maken die bij hen passen en we begeleiden ze daar bij, want leren doe je niet alleen: op het HVC leren we samen. 

Dit geldt niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor ons personeel. Vele studeren nog, weer of verder. Ook zij worden door ons begeleidt.

Samen morgen maken.

De brugklas 
Om leerlingen zich snel thuis te laten voelen, beginnen ze in de brugklas met een introductieweek. Daarin maken ze kennis met hun mentor, klasgenoten en docenten. Ze  worden geholpen met alles dat op ze afkomt, zoals het maken van huiswerk, plannen en het gebruik van een agenda. Ook buiten het klaslokaal wordt er bij ons op school veel geleerd. Er zijn veel activiteiten en excursies en een kamp. 

Persoonlijk en uitdagend onderwijs 
Op het HVC vinden we het belangrijk dat iedere leerling zich gezien, gehoord en gerespecteerd voelt en daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. We houden rekening met hun interesses, talenten en capaciteiten. Ze worden uitgedaagd om zelf te ontdekken, te onderzoeken en te ondernemen. Elke afdeling doet dit op zijn eigen manier, zo wordt leren een persoonlijke ervaring. 

Het vmbo
Op het vmbo vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Daarom werken ze met een eigen laptop. Het schoolgebouw is overzichtelijk en de verschillende afdelingen zijn goed herkenbaar, of het nu zorg, techniek of economie is. Dit zorgt ervoor dat iedereen zijn weg kan vinden en zich snel thuis voelt. Op het vmbo leren we meer door te doen. 

De mavo
Het motto van de mavo is ‘betrokken, veilig en toekomstgericht’. Met aandacht wordt er gewerkt aan de toekomst, in een fijne omgeving groeien de kwaliteiten en werk leerlingen aan hun toekomst.  

Sportklas mavo 
In de mavo kunnen leerlingen kiezen voor de sportklas. Ze krijgen in het eerste en tweede leerjaar 2 lessen sport- en activiteiten extra per week. En ze volgen een korte stage op een basisschool of sportclub. Ook wordt aandacht besteed aan samenwerking, trainingsleer en EHBO en gaan ze op sportklaskamp. 

Het havo/vwo 
Op het havo/vwo helpen we leerlingen te vinden wat bij hen past. Van ondernemerschap tot wetenschap, uitdagend en onderzoekend om actief te leren met plezier. We zoeken actief de verbinding met de buitenwereld en actualiteit en gaan aan de slag met creatieve opdrachten.  

De ondernemende havo 
Elke havoleerling heeft wel iets ondernemends in zich, daarom zetten we op de havo in op ondernemen. Er zijn verschillende projecten, leerlingen maken kennis met ondernemers en werken aan vaardigheden als doorzettingsvermogen, overtuigen, creativiteit en actie ondernemen.  

Wetenschap op het vwo
Op het vwo staat het doen van onderzoek centraal. We dagen ze uit om zich te verwonderen, nieuwsgierig te zijn, eigen keuzes te maken en een kritische houding te hebben. In 6 jaar tijd worden ze een echte onderzoeker! Ze leren kritisch naar informatie te kijken en na te gaan of informatie betrouwbaar is of niet en maken kennis met verschillende wetenschapsgebieden.  

Gymnasium 
Als een leerling goed kan leren én leren leuk vinden, dan is het gymnasium echt iets voor deze leerlingen. Puzzelen, een probleem oplossen, een vraag tot op de bodem uitzoeken, filosoferen, een proefje doen, creatief zijn – daarvoor gaan ze naar het gymnasium. In klas 1 maken alle leerlingen in het vwo kennis met de klassieke talen, daarna kiezen ze of ze hiermee door willen gaan.  

Cambridge 
Voor wie wilt uitblinken in de Engelse taal of later wilt studeren in het buitenland, zij kunnen meedoen aan de Cambridge Course. Ze volgen dan (extra) Engelse lessen, waarin alleen Engels wordt gesproken. Na vijf jaar hebben ze het “Certificate for Advanced English”, een internationaal erkend diploma. Cambridge wordt gegeven in de havo en het vwo.

HVX 
Herbert Vissers eXplore (HVX) is een afdeling binnen onze school waar leerlingen specifiek voor kunnen kiezen. Het motto is ‘jij begint’: leerlingen groeien naar zelfstandigheid door zelf leerdoelen te kiezen en uit te werken, hun leeropbrengsten zichtbaar te maken en daarop terug te blikken.  In de 17 coachgroepen zitten leerlingen met een advies uiteenlopend van vmbo-kader tot en met vwo en vaak ook meerdere leerjaren. De leerling heeft een eigen leraar als coach waarmee wekelijks een persoonlijk gesprek gevoerd wordt. In dit gesprek wordt het welbevinden van de leerling besproken en de inhoudelijke voortgang.  Naast de inhoudelijke leerdoelen is er binnen HVX veel aandacht voor hóe je leert. HVX is geschikt voor leerlingen die eigen keuzes willen maken in het leren, een uitdaging niet uit de weg gaan en graag projectmatig willen werken. HVX heeft een prachtige leerruimte opgedeeld in verschillende ‘basecamps’. 

Het Herbert Vissers College als opleidingsschool

Het Herbert Vissers College is een opleidingsschool met jarenlange ervaring op dit gebied. Sinds 2010 zijn wij gecertificeerd, evenals de andere IRIS-scholen. Onze schoolopleiders begeleiden stagiaires van HBO’s en universiteiten op vele manieren. Samen met coaches en werkplekbegeleiders geven zij vorm aan de opleidingsschool.

Wij bieden een uitgebreid programma aan:
• bijeenkomsten voor nieuwbenoemden aan de hand van thema’s en de vijf docentrollen
• intervisie en feedback
• begeleiding door werkplekbegeleiders en coaches
• lesbezoeken met voor- en nagesprekken
• studiedagen, conferenties en O&O-middagen (Opleiden & Ontwikkelen)
• Het opleidingsaanbod wordt zorgvuldig afgestemd op de vraag, zowel binnen als tussen de scholen onderling. De kwaliteit van het primaire proces is daarbij leidend.
• Netwerk Opleiden & Ontwikkelen
• Beeldcoaching

Om optimaal te profiteren van de aanwezige deskundigheid binnen IRIS is het Netwerk Opleiden & Ontwikkelen in het leven geroepen. De achterliggende gedachte is dat de kennis die in huis is met elkaar gedeeld kan worden, zowel persoonlijk als digitaal. Het Netwerk O&O bestaat uit teamleiders, schoolopleiders, HR-adviseurs en schoolleiders. O&O heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van IRIS. Daarnaast is er op alle IRIS-scholen een volledige gesprekscyclus voor alle personeelsleden.

Herbert Vissers College

Schoolopleider
Kristel van Haeringen
stage@hvc.nl

Contactgegevens
Beurtschipper 200
Postbus 134 2150 AC NIEUW-VENNEP
0252-661599
www.hvc.nl