Hermann Wesselink College

“Hermann Wesselink College is een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde”

Het Hermann Wesselink College is een christelijke school in Amstelveen met tweetalig gymnasium, vwo, havo en vmbo-t.  Onze school is een plek waar jonge en volwassen mensen elkaar ontmoeten en elkaar vragen stellen. Deze ontmoetingen zijn waardevol omdat ze ons kansen bieden om onze leerlingen sterk te maken, ze te laten groeien in kennis en zich te laten ontwikkelen op verschillende talentgebieden.

We laten ons daarbij onder andere inspireren door de theoretische concepten ‘groeimindset’ en ‘regieversterkend handelen’. Dit houdt in dat de leerling een driehoeksgesprek leidt in aanwezigheid van de mentor en ouders waarin hij/zij presenteert wat hij/zij gaat doen om zijn/haar doelen te realiseren. We werken aan een duurzaam leerproces waarin leren voor later ons uitgangspunt is. Leerlingen en medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke groei, hebben hoge verwachtingen van elkaar en aandacht voor de kwaliteit van hun studie en hun werk. Het HWC is georganiseerd volgens het model  van een teamorganisatie. De school is opgedeeld in zes teams van elk zo’n 290 leerlingen en 25 docenten. Het betreft de volgende teams:

  • Vmbo-t (zowel tweetalig als Nederlands)
  • Havo 1, 2 en 3 (zowel tweetalig als Nederlands)
  • Havo 4 en 5
  • Havo/vwo en vwo 1, 2 en 3 (zowel tweetalig als Nederlands)
  • Tweetalig vwo 1, 2 en 3
  • Vwo 4, 5 en 6 (zowel tweetalig als Nederlands)

Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Het aantal lessen van 80 minuten kan per periode verschillen.

Brugperiode Het HWC kent een tweejarige brugperiode met verschillende soorten brugklassen. In principe blijven de leerlingen gedurende twee jaar in dezelfde stroom en in dezelfde klas, tenzij ze van opleiding veranderen. Aan het eind van de brugperiode vindt de determinatie plaats. Het is beleid op het HWC, dat leerlingen in klas 1 en 2 niet doubleren maar doorgaan naar het volgende leerjaar, eventueel op een lager niveau.

Internationaal Het HWC is internationaal georiënteerd. Internationale oriëntatie heeft tot doel om de leerlingen een beter beeld van – en daarmee een beter begrip te laten krijgen voor – culturele verschillen. Verder willen wij de taalvaardigheid bevorderen door de leerlingen in een situatie te brengen waarbij zij een vreemde taal wel móeten gebruiken. Ook streven wij ernaar om hen meer kennis en inzicht bij te brengen over internationale ontwikkelingen en problematiek op gebied van politiek, maatschappij, cultuur, milieu dan in het gewone Nederlandse onderwijsprogramma verplicht is. Zo hebben leerlingen in de tweede klas havo en vwo het vak: ‘Mens, Maatschappij en Internationalisering’ (MMI). Voor leerlingen op het tweetalig vwo staat internationale oriëntatie in de tweede en derde klas als apart vak op het rooster, onder de naam ‘international awareness’. We streven naar actieve vormen van internationale mobiliteit, e-mailcontacten etc. Voor leerlingen staat het contact met leeftijdgenoten hierbij centraal.

Het Hermann Wesselink College als opleidingsschool
Je kunt een professionele begeleiding verwachten op het HWC, door geschoolde werkplekbegeleiders. Als student maak je deel uit van de schoolgroep en doe je actief mee aan de 8 studentenbijeenkomsten die de schoolopleiders per jaar verzorgen (gerelateerd aan thema’s en intervisie). De schoolopleiders bewaken – samen met je werkplekbegeleider –  je leerproces waarin jijzelf je leerdoelen bepaalt. Als student draai je volwaardig mee op het HWC. Dat wil zeggen dat we ook van je verwachten dat je aanwezig bent bij studiedagen, team- en sectievergaderingen. Samen met een andere student vorm je een duo en bezoeken jullie een aantal van elkaars lessen en geven jullie elkaar feedback.

Hermann Wesselink College

Schoolopleiders
Astrid Prins
Heleen van der Werf
Rene Wolbers
stage@hethwc.nl

Contactgegevens
Startbaan 3 1185 XP Amstelveen
020-6459751
www.hethwc.nl