Hermann Wesselink College

“Hermann Wesselink College is een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde”.

Het Hermann Wesselink College is een christelijke school in Amstelveen met gymnasium en tweetalig vwo, havo en vmbo-t.  Onze school is een plek waar jonge en volwassen mensen elkaar ontmoeten en elkaar vragen stellen. Deze ontmoetingen zijn waardevol omdat ze ons kansen bieden om onze leerlingen sterk te maken, ze te laten groeien in kennis en zich te laten ontwikkelen op verschillende talentgebieden.

Klik hier voor meer algemene informatie

We laten ons daarbij onder andere inspireren door de theoretische concepten groeimindset en regieversterkend handelen. Dit houdt in dat de leerling een driehoeksgesprek leidt in aanwezigheid van de mentor en ouders waarin hij presenteert wat hij gaat doen om zijn doelen te realiseren. We werken aan een duurzaam leerproces waarin leren voor later ons uitgangspunt is. Leerlingen en medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke groei, hebben hoge verwachtingen van elkaar en aandacht voor de kwaliteit van hun studie en hun werk.

Het HWC is georganiseerd volgens het model  van een teamorganisatie. De school is opgedeeld in zes teams van elk zo’n 250 leerlingen en 25 docenten. Het betreft de volgende teams:

  • Vmbo-t (zowel tweetalig als Nederlands)
  • Havo 123
  • Havo 45
  • Havo/vwo en vwo 123
  • Tweetalig vwo 123
  • Vwo 456

Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Het aantal lessen van 80 minuten kan per periode verschillen.

Brugperiode

Het HWC kent een tweejarige brugperiode met verschillende soorten brugklassen. In principe blijven de leerlingen gedurende twee jaar in dezelfde stroom en in dezelfde klas, tenzij ze van opleiding veranderen. Aan het eind van de brugperiode vindt de determinatie plaats. Het is beleid op het HWC, dat leerlingen in klas 1 en 2 niet doubleren maar doorgaan naar het volgende leerjaar, eventueel op een lager niveau.

Internationaal

Het HWC is internationaal georiënteerd. Internationale oriëntatie heeft tot doel om de leerlingen een beter beeld van en daarmee een beter begrip te laten krijgen voor culturele verschillen. Verder willen wij de taalvaardigheid bevorderen door de leerlingen in een situatie te brengen waarbij zij een vreemde taal wel móeten gebruiken. Ook streven wij ernaar om hen meer kennis en inzicht bij te brengen over internationale ontwikkelingen en problematiek op gebied van politiek, maatschappij, cultuur, milieu dan in het gewone Nederlandse onderwijsprogramma verplicht is. Zo hebben leerlingen in de tweede klas havo en vwo het vak: Mens, Maatschappij en Internationalisering (MMI). Voor leerlingen op het tweetalig vwo staat internationale oriëntatie in de tweede en derde klas als apart vak op het rooster, onder de naam ‘international awareness’.

We streven naar actieve vormen van internationale mobiliteit, e-mailcontacten etc. Voor leerlingen staat het contact met leeftijdgenoten hierbij centraal.

Het Hermann Wesselink College als opleidingsschool

Dit betekent dat je een professionele begeleiding kunt verwachten op het HWC door geschoolde werkplekbegeleiders. Als student maak je deel uit van de schoolgroep en doe je actief mee aan de 8 studentenbijeenkomsten die de schoolopleiders per jaar verzorgen (gerelateerd aan thema’s en intervisie).

De schoolopleiders bewaken samen met je werkplekbegeleider je leerproces waarin jijzelf je leerdoelen bepaalt. Bij dit leerproces hoort ook dat je een aantal leerwerktaken maakt, waarbij je zelf de thema’s bepaalt gerelateerd aan jouw ontwikkelingswensen. Samen met een andere student vorm je een duo en bezoeken jullie een aantal van elkaars lessen en geven jullie elkaar feedback.

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Hermann Wesselink College

Schoolopleiders

Astrid Prins
Heleen van der Werf
Rene Wolbers
stage@hethwc.nl

Contactgegevens

Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
020-6459751
www.hethwc.nl