Hervormd Lyceum West

“Karakteristiek voor het HLW: ambitie, talentontwikkeling en streven naar een hoger niveau.”

Het Hervormd Lyceum West (HLW) biedt al 60 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs aan de leerlingen in Amsterdam West. De school biedt opleidingen voor vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo met op havo en vwo de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. Er zijn ongeveer 900 leerlingen en ca. 100 medewerkers.

Het HLW is een dynamische en overzichtelijke school waar leerlingen en leraren elkaar kennen. Een goed leerklimaat en een fijne sfeer zijn kenmerken van het HLW. Karakteristiek zijn ambitie, talentontwikkeling en streven naar een hoger niveau. Op onze school doen we dat samen; samen sta je sterk, samen weet je meer, samen presteer je meer.

Het HLW heeft een helder en onderscheidend onderwijsprofiel, bestaand uit drie componenten:

 • Het reguliere lesgedeelte, waarin de leerlingen uiteindelijk voor hun examen worden opgeleid,
 • Het begeleidingsgedeelte, waarbij de leerlingen extra steun op maat krijgen.
 • Het Hallo Wereldgedeelte, dat volledig in het teken staat van talentontwikkeling.

Hallo wereld Alle leerlingen nemen deel aan het samenhangende Hallo Wereld-programma gericht op oriëntatie op jezelf, de wereld en het vervolg (de voorbereiding op wat de leerling gaat studeren of doen na het examen. In de onderbouw krijgen alle leerlingen een uitdagend onderwijsaanbod dat verder gaat dan de gewone lessen. Iedere dag zijn er Hallo Wereld-lessen robotica, techno-design, mindfulness, schaken, Art Scene Investigation, Top-score, Chinese taal en cultuur, dans, toneel en nog veel meer. In de bovenbouw, vanaf klas drie, staat ons Hallo Wereldprofiel meer in het teken van loopbaanoriëntatie, waardoor onze leerlingen goed worden voorbereid op de keuze voor vervolgonderwijs. Ons Hallo Wereldprofiel sluit aan op onze onderwijsvisie waarin het onze ambitie is van iedere HLW-leerling een echte Wereldburger te maken en waarin de 21st century skills centraal staan.

Het tweetalig onderwijs sluit naadloos aan bij ons Hallo Wereldprofiel In het onderwijsconcept van het HLW staat het verleggen van grenzen centraal. De school biedt leerlingen de kans een zo hoog mogelijk diploma te behalen. We staan dan ook bekend als een zogenaamde ‘opstroomschool’. Dit wordt mogelijk gemaakt door een duidelijke structuur, goede lessen en een intensieve leerlingenbegeleiding. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, ontvangen steunlessen en huiswerkbegeleiding. Naast de persoonlijke aandacht voor leerlingen en de resultaten die zij behalen kenmerkt onze school zich door een veilige en plezierige sfeer. De onderlinge relaties tussen medewerkers en leerlingen zijn warm, begripvol en waar nodig streng. Wij leggen de nadruk op verdraagzaamheid, wederzijds respect en goede  omgangsvormen, zodat leerlingen, ondanks hun onderlinge verschillen, in harmonie samen kunnen leren en werken. De schoolleiding van het HLW is trots op de goede resultaten die docenten, medewerkers en leerlingen door hun gezamenlijke inspanning bereiken. Circa de helft van de leerlingen verlaat onze school met een diploma op hoger niveau dan het oorspronkelijke advies van de basisschool.

Het HLW als opleidingsschool
Ceder is het bestuursorgaan van vijf scholen in en rond Amsterdam, waaronder het HLW. Tot mei 2018 participeerde het HLW in een eigen Ceder-opleidingsschool. Inmiddels nemen alle Ceder-scholen deel aan de ROSA Opleidingsschool. Studenten van de bij ROSA betrokken lerarenopleidingen zijn welkom en van al die opleidingen (en meer) zijn er ook al studenten actief geweest. Deeltijd, voltijd, 1e of 2e graads, elke betrokken student heeft een kans.  In deze fase van onze ontwikkeling streven we naar 25 studenten per volledig jaar.

We organiseren verschillende schoolgroep-bijeenkomsten voor studenten. Er is een schoolgroep voor eerstejaars studenten en een schoolgroep voor ouderejaars, educatieve minor- en masterstudenten. In deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk verschillende aspecten van het onderwijs belicht. De bijeenkomsten zijn ook bij uitstek dé gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.

De werkplekbegeleiders zijn goed uitgerust voor hun taak als begeleider. Uiteraard blijven zij zich verder ontwikkelen, o.a. via de Ceder Academie. Alle studenten worden zoveel mogelijk op maat begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider houdt rekening met en heeft oog voor de ontwikkelfase waarin de student zich bevindt. De eisen van de opleiding krijgen natuurlijk aandacht, maar karakteristiek voor deze school is een echte ‘hands-on’ benadering: Doe de klus en denk er samen over na. Voor studenten houdt dit in dat zij:

 • lessen observeren
 • lessen of lesdelen zelf geven in een tempo dat bij de student past
 • leerwerktaken uitvoeren; afhankelijk van wat zich aandient
 • een bijdrage aan het grote HalloWereld project (zie de HLW-website) wordt verwacht
 • les- en toets materiaal ontwerpen
 • vakexcursies mede begeleiden
 • incidenteel rapportvergaderingen, teamvergadering en sectievergaderingen bijwonen
 • studie(mid)dagen mogen bijwonen
 • surveilleren in pauzes (samen met ervaren docent) en eventueel bij toetsen
 • aanwezig zijn bij schoolexamens (als bijzitter of als observator met toestemming van de leerling)
 • we waarderen leeronderzoeken die een bijdrage leveren aan het inzicht in de school

Hervormd Lyceum West

Schoolopleiders
Pim de Haas
Patienta Assen
Naomi Nagtegaal
stage@hlw.nl

Contactgegevens
Hemsterhuisstraat 79 1065 JX  Amsterdam
020-6152780
www.hlw.nl