Hervormd Lyceum West

“Karakteristiek voor het HLW: ambitie, talentontwikkeling en streven naar een hoger niveau.”

Het Hervormd Lyceum West (HLW) biedt al 60 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs aan de leerlingen in Amsterdam West. De school biedt opleidingen voor vwo (gymnasium en atheneum), havo en mavo met op havo en vwo de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. Er zijn ongeveer 900 leerlingen en ca. 100 medewerkers.

Het HLW is een dynamische en overzichtelijke school waar leerlingen en leraren elkaar kennen. Een goed leerklimaat en een fijne sfeer zijn kenmerken van het HLW. Karakteristiek zijn ambitie, talentontwikkeling en streven naar een hoger niveau. Op onze school doen we dat samen; samen sta je sterk, samen weet je meer, samen presteer je meer.

Het HLW heeft een helder en onderscheidend onderwijsprofiel, bestaand uit drie componenten:

 • Het reguliere lesgedeelte, waarin de leerlingen uiteindelijk voor hun examen worden opgeleid,
 • Het begeleidingsgedeelte, waarbij de leerlingen extra steun op maat krijgen.
 • Het Hallo Wereldgedeelte, dat volledig in het teken staat van talentontwikkeling.
Klik hier voor meer algemene informatie

Het HLW als opleidingsschool

Ceder is het bestuursorgaan van vijf scholen in en rond Amsterdam, waaronder het HLW. Tot mei 2018 participeerde het HLW in een eigen Ceder-opleidingsschool. Inmiddels nemen alle Ceder-scholen deel aan de ROSA Opleidingsschool.

Studenten van de bij ROSA betrokken lerarenopleidingen zijn welkom en van al die opleidingen (en meer) zijn er ook al studenten actief geweest. Deeltijd, voltijd, 1e of 2e graads, elke betrokken student heeft een kans.  In deze fase van onze ontwikkeling streven we naar 25 studenten per volledig jaar.

We organiseren verschillende schoolgroep-bijeenkomsten voor studenten. Er is een schoolgroep voor eerstejaars studenten en een schoolgroep voor ouderejaars, educatieve minor- en masterstudenten. In deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk verschillende aspecten van het onderwijs belicht. De bijeenkomsten zijn ook bij uitstek dé gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.

De werkplekbegeleiders zijn goed uitgerust voor hun taak als begeleider. Uiteraard blijven zij zich verder ontwikkelen, o.a. via de Ceder Academie. Alle studenten worden zoveel mogelijk op maat begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider houdt rekening met en heeft oog voor de ontwikkelfase waarin de student zich bevindt. De eisen van de opleiding krijgen natuurlijk aandacht, maar karakteristiek voor deze school is een echte ‘hands-on’ benadering: Doe de klus en denk er samen over na.

Voor studenten houdt dit in dat zij:

 • lessen observeren
 • lessen of lesdelen zelf geven in een tempo dat bij de student past
 • leerwerktaken uitvoeren; afhankelijk van wat zich aandient
 • een bijdrage aan het grote HalloWereld project (zie de HLW-website) wordt verwacht
 • les- en toets materiaal ontwerpen
 • vakexcursies mede begeleiden
 • incidenteel rapportvergaderingen, teamvergadering en sectievergaderingen bijwonen
 • studie(mid)dagen mogen bijwonen
 • surveilleren in pauzes (samen met ervaren docent) en eventueel bij toetsen
 • aanwezig zijn bij schoolexamens (als bijzitter of als observator met toestemming van de leerling)
 • we waarderen leeronderzoeken die een bijdrage leveren aan het inzicht in de school

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Hervormd Lyceum West

Schoolopleider

Pim de Haas
stage@hlw.nl

Contactgegevens

Hemsterhuisstraat 79
1065 JX  Amsterdam
020-6152780
www.hlw.nl