HLZ

“Samen met onze leerlingen zetten we ons dagelijks in voor een sfeer die net zo bijzonder als vanzelfsprekend is.”

Het HLZ is een kleinschalige, prettige school waar we er alles aan doen om in een veilig leerklimaat en door middel van uitdagende lessen het beste uit iedere leerling te halen. Er zijn ongeveer 950 leerlingen.

Het onderwijs op het HLZ is erop gericht dat leerlingen het diploma bereiken dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, op havo- of vwo-niveau. Er wordt veel aandacht besteed aan studiebegeleiding en het ontwikkelen van studievaardigheden. Hierdoor versterken we de voorwaarden tot een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Bij dit alles bieden we veel ruimte voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van sociale vaardigheden, binnen een goede sfeer en een klimaat van samenwerking en prettige omgangsvormen.

Ons onderwijs is gericht op een brede algemene ontwikkeling en vorming. Dit laatste krijgt gericht vorm in onder andere internationale uitwisselingen, stageweken in het bedrijfsleven en de maatschappelijke stage. We stimuleren de belangstelling voor exacte vakken, talen en maatschappijgerichte vakken. We realiseren ons ook dat we onze leerlingen niet alleen voorbereiden op een diploma maar ook op een actieve rol in de maatschappij die na onze school op hen ligt te wachten. Door deelname aan maatschappelijke acties en zorgvuldig gekozen goede doelen geven we die voorbereiding vorm. Daarnaast vinden wij de ontwikkeling van het cultureel en kunstzinnig bewustzijn erg belangrijk. Tekenen en kunstbeschouwing zijn prominente vakken, aan excursies, museum- en theaterbezoek besteden we veel tijd en aandacht. Ook hierin willen wij als kleine, overzichtelijke en veilige school groot zijn.

Het HLZ mag dan wel een traditionele school zijn, maar is de afgelopen 90 jaar zeker met de tijd meegegaan is. Zo hebben we moderne ict voorzieningen, een vwo-richting die vernieuwend onderwijs biedt, vwo Universalis en bieden we vanaf het schooljaar 2018-2019 voor alle reguliere klassen een nieuw vak aan: Future Media.

Bekijk onze website voor meer informatie over ons onderwijsaanbod (https://hlz.nl/). Het HLZ is een school op christelijke grondslag. Qua organisatie is het HLZ een platte school met 94 medewerkers, 1 rector en 3 afdelingsleiders en natuurlijk een gezellige groep studenten.

Het HLZ als opleidingsschool
We heten studenten van harte welkom op het HLZ om ervaring op te komen doen en ook hopen wij veel van onze studenten te leren. Het HLZ is samen met de andere CEDER-scholen sinds kort onderdeel van de ROSA-Opleidingsschool, waardoor we ons nog beter kunnen ontwikkelen als opleidingsschool. We zijn een havo en vwo school dus zowel 1e als 2e graads stagiairs kunnen bij ons aan de slag. Doordat we naast het reguliere onderwijs ook Universalis en Future Media aanbieden is het HLZ daarnaast een geschikte plek om kennis te maken met en onderdeel te zijn van vakoverstijgend, onderzoekend, sportief en toekomstgericht onderwijs.

Per jaar leiden we circa 30 studenten op, onder begeleiding van positieve, gemotiveerde en gecertificeerde werkplekbegeleiders die zichzelf ook continu blijven uitdagen in deze rol. We geven studenten de ruimte en vrijheid om ideeën uit te proberen en hun eigen docentrol te ontwikkelen. Hierbij is ons ideaal dat de student zijn eigen leerproces zoveel mogelijk stuurt en dat wij (werkplekbegeleiders, schoolopleiders en alle andere collega’s) er zijn om dit zo goed mogelijk te ondersteunen en hierin te motiveren.

Het HLZ werkt met drie schoolopleiders, Sophie Munsterman, Jaap de Haan en Maaike Hoogesteijn.

Studenten die het HLZ als stageschool kiezen, kunnen onder andere het volgende van ons verwachten:

  • Op zeer regelmatige basis intervisie in kleine groepen, dus met veel tijd voor de individuele casussen van de studenten.
  • Thema-bijeenkomsten waarin uiteenlopende aspecten en profielen van het docentschap worden toegelicht. Denk aan de begeleidings- en zorgstructuur op school, wat een decaan en een rector eigenlijk precies doen maar ook hoe je (straks) goed voorbereid een arbeidsvoorwaardengesprek op je nieuwe school ingaat. Hierbij is veel ruimte voor de leervragen en inbreng van onze studenten.
  • Studenten worden ingezet voor verschillende docenttaken en gaan zoveel mogelijk mee op excursies. Zo leren studenten alle aspecten buiten het lesgeven al snel kennen en worden ze vaardig om deze te combineren met het lesgeven. Ook hierin is weer veel ruimte voor de persoonlijke voorkeuren van studenten.
  • Een hechte groep van collega-studenten en mede-docenten die voor alle studenten klaarstaan, waardoor onze studenten zich al snel deel van het team voelen.

HLZ

Schoolopleiders
Maaike Hoogesteijn
Sophie Munsterman
Jaap de Haan
stage@hlz.nl

Contactgegevens
Brahmsstraat 7 1077 HE  AMSTERDAM
020-662 7983
www.hlz.nl