Hervormd Lyceum Zuid

“Samen met onze leerlingen zetten we ons dagelijks in voor een sfeer die net zo bijzonder als vanzelfsprekend is.”

Het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) een kleinschalige, prettige school waar we er alles aan doen om in een veilig leerklimaat en door middel van uitdagende lessen het beste uit iedere leerling te halen. Er zijn ongeveer 950 leerlingen. Het onderwijs op het HLZ is erop gericht dat leerlingen het diploma bereiken dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, op havo- of vwo-niveau. Er wordt veel aandacht besteed aan studiebegeleiding en het ontwikkelen van studievaardigheden. Hierdoor versterken we de voorwaarden tot een succesvolle toekomst van onze leerlingen. Bij dit alles bieden we veel ruimte voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van sociale vaardigheden, binnen een goede sfeer en een klimaat van samenwerking en prettige omgangsvormen.

Klik hier voor meer algemene informatie

Het Hervormd Lyceum Zuid als opleidingsschool

We heten studenten van harte welkom op het HLZ om ervaring op te komen doen en ook hopen wij veel van onze studenten te leren. Het HLZ is samen met de andere CEDER-scholen sinds kort onderdeel van de ROSA-Opleidingsschool, waardoor we ons nog beter kunnen ontwikkelen als opleidingsschool. We zijn een havo en vwo school dus zowel 1e als 2e graads stagiairs kunnen bij ons aan de slag. Doordat we naast het reguliere onderwijs ook Universalis en Future Media aanbieden is het HLZ daarnaast een geschikte plek om kennis te maken met en onderdeel te zijn van vakoverstijgend, onderzoekend, sportief en toekomstgericht onderwijs.

Per jaar leiden we circa 30 studenten op, onder begeleiding van positieve, gemotiveerde en gecertificeerde werkplekbegeleiders die zichzelf ook continu blijven uitdagen in deze rol. We geven studenten de ruimte en vrijheid om ideeën uit te proberen en hun eigen docentrol te ontwikkelen. Hierbij is ons ideaal dat de student zijn eigen leerproces zoveel mogelijk stuurt en dat wij (werkplekbegeleiders, schoolopleiders en alle andere collega’s) er zijn om dit zo goed mogelijk te ondersteunen en hierin te motiveren.

Het HLZ werkt met twee schoolopleiders, Wim van Kleef en Eefje Kerstens.

Studenten die het HLZ als stageschool kiezen, kunnen onder andere het volgende van ons verwachten:

  • Op zeer regelmatige basis intervisie in kleine groepen, dus met veel tijd voor de individuele casussen van de studenten.
  • Thema-bijeenkomsten waarin uiteenlopende aspecten en profielen van het docentschap worden toegelicht. Denk aan de begeleidings- en zorgstructuur op school, wat een decaan en een rector eigenlijk precies doen maar ook hoe je (straks) goed voorbereid een arbeidsvoorwaardengesprek op je nieuwe school ingaat. Hierbij is veel ruimte voor de leervragen en inbreng van onze studenten.
  • Studenten worden ingezet voor verschillende docenttaken en gaan zoveel mogelijk mee op excursies. Zo leren studenten alle aspecten buiten het lesgeven al snel kennen en worden ze vaardig om deze te combineren met het lesgeven. Ook hierin is weer veel ruimte voor de persoonlijke voorkeuren van studenten.
  • Een hechte groep van collega-studenten en mede-docenten die voor alle studenten klaarstaan, waardoor onze studenten zich al snel deel van het team voelen.

Geïnteresseerd? We horen graag van je!

Hervormd Lyceum Zuid

Schoolopleiders

Eefje Kerstens
Wim van Kleef

stage@hlz.nl

Contactgegevens

Brahmsstraat 7
1077 HE  AMSTERDAM
020-662 7983
www.hlz.nl