Mendelcollege

“Een school op christelijke grondslag, een school voor kwaliteit, een school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. De school streeft ernaar mensen met verschillende talenten tot hun recht te laten komen.”

Het Mendelcollege is een interconfessionele (rk en pc) school voor TTO (tweetalig gymnasium en atheneum), gymnasium, atheneum, havo en mavo. De school telt ongeveer 1770 leerlingen en 180 medewerkers en is gesitueerd op één locatie. Het Mendelcollege is makkelijk bereikbaar; station Bloemendaal ligt op 5 minuten lopen afstand.

De kernwoorden voor het Mendelcollege zijn: een school op christelijke grondslag, een school voor kwaliteit, een school die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. De school streeft ernaar mensen met verschillende talenten tot hun recht te laten komen.

Op basis van deze uitgangspunten streeft onze school naar een aanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. Het Mendelcollege streeft goed onderwijs na, zodat werkelijke kennis en vaardigheden de leerlingen helpen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en de wereld om hen heen, om van mens tot mede-mens te worden. Deze kernwoorden vertalen zich in de visie van de school. De visie van het Mendelcollege Het Mendelcollege:

 • stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling
 • is veilig en respectvol
 • geeft vorm aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling in samenspraak met ouders
 • biedt een breed aanbod
 • wil de kwaliteit van de school steeds verbeteren

Speerpunten met daarbij buitenschoolse activiteiten en projecten

 • TTO
 • Internationalisering
 • Emailprojecten; contact met leerlingen uit buitenland
 • Wiskundetoernooi via internet
 • Uitwisseling met steden in Europa

Bèta

 • Veel proeven bij de vakken natuurkunde en scheikunde
 • Deelname aan Olympiades
 • Drie projectdagen met beta-projecten of excursies naar Nemo, Artis planetarium, Tata Steel
 • Veldonderzoek in de polder
 • Lid van Jet-Net; het Betaplatform; doet mee aan het Universum Programma

Sport

 • Topsportvriendelijke school; erkend door het Olympisch Netwerk Noord-Holland
 • Buitengewone voorzieningen:
 • 3 gymzalen en Provincie Noord-Holland Hal
 • Pim Muliersportpark tegenover de school
 • Kunstijsbaan en klimmuur
 • Activiteiten; sportdagen en Mendel Action Games

Kunst

 • Textiele werkvormen, handvaardigheid, tekenen en muziek in de onderbouw
 • CKV in de vooreindexamenklas mavo, havo en vwo
 • KCV op het gymnasium
 • Textiele werkvormen is examenvak op de mavo
 • Tekenen/Kunst is een examenvak op de havo en het vwo
 • Culturele workshops tijdens projectdagen
 • Muziekavonden
 • Mendeltalentenshow; muziek, dans, theater
 • Atelierdag Beeldende kunst; een dag werken o.l.v. kunstenaars; jaarlijkse HIT-wedstrijd
 • Modeshow door 3e en 4e klassers leerlingen met het vak textiele werkvormen

‘Het Mendel is meer dan leren alleen!’ Er is extra uitdaging op verschillende terreinen:

 • Science en Techniekclub voor 1e klassers
 • Robocub junior voor 2e klassers en hoger; nationale en internationale wedstrijden
 • Studium Generale Junior; colleges buiten de lesstof voor 2e en 3e klassers vwo
 • Studium Generale voor bovenbouw vwo leerlingen
 • Atelierdag Beeldende kunst; een dag werken o.l.v. kunstenaars; jaarlijkse HIT-wedstrijd
 • Maatschappelijke stage 3e klas
 • Educatieve meerdaagse schoolreizen
 • Debatclub
 • Beroemde gastsprekers bij het vak maatschappijleer; bv André Kuipers en diverse politici

Het Mendelcollege als opleidingsschool
Sinds 2014 is het Mendelcollege officieel Opleidingsschool. Het Mendelcollege werkt samen met 7 Opleidingsinstituten; HvA, InHolland, AHK, ALO, VU, UvA en het ICLON.

 • De school heeft enthousiaste, gecertificeerde en betrokken WPB-ers en schoolopleiders die ondersteuning bieden.
 • De student krijgt ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
 • Er zijn 20 tot 25 studenten per schooljaar van de verschillende Opleidingsinstituten
 • Op 10 woensdagmiddagen vinden schoolgroepbijeenkomsten plaats. Alle studenten dienen hierbij aanwezig te zijn.
 • Wij vragen studenten belangrijke ervaringen, literatuur en portfolioproducten met elkaar te delen, zodat ze van elkaar leren.
 • Naast de reguliere lessen kunnen studenten participeren tijdens projectdagen en andere evenementen die op school plaatsvinden.
 • Wij bieden heldere leerwerktaken en onderzoeksonderwerpen.

Mendelcollege

Schoolopleiders
Corine van Jaarsveld
Freeke Hartman
stage@mendelcollege.nl

Contactgegevens
Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem
023 – 5258421
www.mendelcollege.nl