Module ontwerponderzoek UvA 2 november 2022

De UvA module biedt inzicht in het curriculum van de UvA. Wat krijgt jouw student op de UvA aangeboden? Hoe kun jij de student ondersteunen de theorie in de praktijk te brengen? Hoe en wanneer moet je de student beoordelen? Verder is er aandacht voor educatief ontwerpen, een verplicht onderdeel voor elke student. Je krijgt zicht op wat er van de student verwacht wordt en leert hoe je er voor de student een betekenisvolle opdracht van kan maken, waarmee ook jij, je sectie of de school verder kan. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

De inschrijving voor deze module is helaas gesloten.