Congres Opleidingsscholen in transitie 31 mei 2017

badge-999174_640Het Steunpunt Opleidingsscholen en het MBO Kennispunt Opleiden in de School organiseren het congres Opleidingsscholen in transitie! Opleiden, inductie én professionaliseren in het Miele Experience Center in Vianen.

Er is veel veranderd sinds de eerste scholen en lerarenopleidingen in 2006 hun samenwerking bevestigden in een opleidingsschool. Anno 2017 is het samen opleiden geprofessionaliseerd, met voor ieder samenwerkingsverband een unieke werkvorm. Deze unieke werkvormen bieden steeds vaker een goede structuur voor het begeleiden van startende leraren en professionaliseren van ervaren leraren. Een prachtig thema voor het jaarlijkse congres!

Programma
Inlooplunch van 12.00 – 13.00 uur. Opening 13.00 uur. Middagprogramma met 3 rondes naar keuze, gevolgd door een borrel van 17.00 tot 17.45 uur.

Programmaonderdelen
Collegetours (ronde 1) met onder andere Klaas van Veen (hoogleraar aan de faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen aan de RUG), Marcel van der Klink (lector Professionalisering van het onderwijs, Zuyd), Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar onderwijs arbeidsmarkt) en Susan McKenney (lector Educational Design Research, Universiteit Twente).

Praktijk in-zichtsessies (ronde 2 en 3) met o.a. ROSA, Quadraam, AOSR, Media College, Friesland College, ROC Top Zaam, ADEF, Partnerschap OidS Twente PO, Partnerschap OidS PO regio ‘s-Hertogenbosch, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Venlo, en het traject Begeleiding Startende Leraar.

Aan tafel! (ronde 2 en 3) In gesprek over de toekomst van het samen opleiden met Anje Ros (lector Leren en Innoveren, Fontys Hogeschool), Paul Hennissen (lector Opleiden in de School, de Nieuwste Pabo), Miranda Timmermans (lector Leerkracht, Avans Hogeschool) en Jeroen Onstenk (lector Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs, Hogeschool Inholland).

Instrumentenplein (ronde 2 en 3) vol praktische instrumenten gericht op kwaliteitsontwikkeling voor samen opleiden en professionaliseren.

Koken (ronde 2 en 3) met OCW, steek de handen uit de mouwen en ga in de keuken in gesprek over samen opleiden.

Praktische informatie
Datum: Woensdag 31 mei 2017
Tijd: 12.00 – 17.00 uur met aansluitend borrel
Locatie: Miele Experience Center – De Limiet 2 in Vianen
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden: Klik hier om u aan te melden