Vakcollege Thamen

“Op Thamen laten we leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Gewapend met die zelfkennis kunnen zij keuzes maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen.”

Op Thamen volgen ongeveer 650 leerlingen hun VMBO onderwijs. Omdat Thamen een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is, zien wij het als onze taak onze leerlingen dan ook goed vóór te bereiden op het onderwijs ná deze school. Daarvoor is in ieder geval nodig dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Gewapend met die zelfkennis moeten zij keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Wij bieden hen daartoe zo breed mogelijk georiënteerde leerwegen aan. Echter, daar waar eerder specialisatie gewenst lijkt, zorgen we daar ook voor. Zoveel mogelijk ‘maatwerk’ dus, mét opstroomkansen waar dat mogelijk is.

Elke leerling kent drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.

  • Relatie: je geaccepteerd weten, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, je veilig voelen.
  • Autonomie: weten dat je je eigen leergedrag (voor een deel) zélf kunt sturen.
  • Competentie: ontdekken dat je (steeds meer) aankunt wat je moet leren of doen.

Deze invulling van deze drie basisbehoeften in de dagelijkse onderwijspraktijk bepalen samen het pedagogisch klimaat van de school. Daarmee is in feite de centrale onderwijsopdracht, die Thamen vorm wil geven, benoemd. De medewerkers op de school stemmen hun gedrag, hun onderwijs en hun handelen in de klas af op deze drie basisbehoeften. Dat ziet er ‘in de klas’ voor de docent schematisch als volgt uit:

schema Thamen

Leren door doen. Omdat Thamen een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is, zien wij het als onze taak onze leerlingen dan ook goed vóór te bereiden op het onderwijs ná deze school. Daarvoor is in ieder geval nodig dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Gewapend met die zelfkennis moeten zij keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen. Wij bieden hen daartoe zo breed mogelijk georiënteerde leerwegen aan. Echter, daar waar eerder specialisatie gewenst lijkt, zorgen we daar ook voor. Zoveel mogelijk ‘maatwerk’ dus, mét opstroomkansen waar dat mogelijk is. En zoveel mogelijk leren in leersituaties die de werkelijkheid benaderen of, door leerstages buiten de school, in die werkelijkheid zélf.

Thamen geeft je wortels en vleugels! Want als we alles bij elkaar optellen, gaat onderwijs over “de wortels en de vleugels” voor een kind. Het kind, uw kind, moet groeien door het onderwijs dat het bij ons geniet, ze mag er hopelijk een beter mens door worden en daarbij gáán voor de eigen droom. Wortels geven je houvast en vleugels laten je uiteindelijk boven jezelf uitstijgen! Zie voor meer informatie onze website: www.thamen.nl

Vakcollege Thamen als opleidingsschool
Met veel plezier en enthousiasme leiden wij op Thamen sinds jaar en dag docenten op. Veel van onze oud-studenten werken als bevoegd docent op Thamen of binnen IRIS. Een aantal van deze oud-studenten zijn inmiddels zelf actief als stagebegeleiders. We kunnen dan ook met recht stellen dat het opleiden van leraren diep verankerd is binnen onze organisatie. Wij bieden student en uitgebreid opleidingsprogramma waarbinnen jij (als student) zelf vorm en richting geeft aan je eigen ontwikkeling.

Op Thamen zijn er zowel werkplekbegeleiders als schoolopleiders die je in dit proces ondersteunen. Je wordt gekoppeld aan een opgeleid en gecertificeerd werkplekbegeleider van jouw vak. De werkplekbegeleider (WPB-er) is voor jou het eerste aanspreekpunt zodra je stage begint. Samen voeren jullie begeleidingsgesprekken n.a.v. de stage-activiteiten. Je werkplekbegeleider helpt je met het omzetten van je leerdoelen uit je POP in een activiteitenplan.

Naast de aansturing door de werkplekbegeleider zijn er op Thamen twee schoolopleiders actief. Zij verzorgen de werkcolleges op woensdagochtend van 8.15-10.00 uur, waar alle studenten (verplicht) bij aanwezig zijn. Voor meer informatie over het opleidingsprogramma op Thamen, zie onze website: www.thamen.nl/oplis

Ben jij op zoek naar een leerzame stageplaats en wil je begeleid worden door zeer ervaren begeleiders? Kom dan naar Vakcollege Thamen. Naast alle andere vaardigheden zul je gegarandeerd tijdens je stage, je pedagogische dossier een boost kunnen geven. Stuur je cv en motivatie naar onderstaand emailadres en je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Vakcollege Thamen 
Onze school staat in Uithoorn tussen Amstelveen en Aalsmeer naast het  busstation en is zeer goed bereikbaar

Schoolopleiders
Sheila Kasiemkhan
Farah Faiq
stage@thamen.nl

Contactgegevens
Den Uyllaan 4 1421NK Uithoorn
0297-563192
www.thamen.nl www.thamen.nl/oplis