SG Panta Rhei

“Door persoonlijke aandacht stimuleren wij onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Veel leerlingen gaan met een hoger diploma van school dan hun basisschooladvies.”

Panta Rhei is een kleinschalige school voor vmbo-basis/kader en mavo in Amstelveen. Naast het reguliere onderwijs hebben wij een ISK-afdeling (Internationale Schakelklassen) voor leerlingen van 12 tot 16 jaar uit Amstelland die niet of nauwelijks Nederlands spreken en zich voorbereiden op een toekomst waarbij het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.

De school heeft ongeveer 530 leerlingen en zo’n 80 docenten en 20 overige medewerkers. De leerlingen zijn verdeeld over vier onderwijsteams, die elk hun eigen plek in de school hebben. De gymlessen vinden plaats in de schitterende Nieuwe Bankrashal naast de school. Door onze persoonlijke aandacht en goede begeleiding helpen we leerlingen hun kansen te ontdekken en te benutten. Zo groeien veel leerlingen door naar een hoger niveau.

In de onderbouw zijn er vier plusprofielen: expressie, game & technologie, koken en sport. In de bovenbouw hebben we eigentijdse beroepsgerichte programma’s, waarin we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij en de steeds veranderende arbeidsmarkt. In alle leerjaren krijgen leerlingen veel ‘echte’ opdrachten van buiten de school. Wij zijn trots op de resultaten van onze eindexamenleerlingen: over de laatste drie jaar is gemiddeld 98 procent geslaagd!

Visie op leren Panta Rhei gaat uit van de drie basisbehoeften die ieder mens heeft (Luc Stevens). Te weten: behoefte aan autonomie, relatie en competentie. Een complementair basisprincipe dat een rol speelt bij het verwerven van een verantwoordelijke zelfbepaling is zelfmanagement (Robert E. Kelly). Voor onze leerlingen vinden we het belangrijk dat zij verbinding maken met zichzelf, anderen en hun omgeving (Anouk Depuydt). De directie van Panta Rhei vindt het opleiden in de school dermate belangrijk dat zij hiervan een speerpunt heeft gemaakt. Een en ander is vormgegeven in het onderwijsbeleid van Panta Rhei (zie Schoolplan 2013-2017). Panta Rhei streeft ernaar om een kwaliteitsschool te worden. Hierin zijn de volgende vier thema’s leidend:

  1. een uitdagende onderwijspraktijk;
  2. een actieve leerling;
  3. een vakbekwame docent;
  4. teams die het verschil maken.

Een uitdagende onderwijspraktijk betekent voor Panta Rhei dat de leeromgeving zodanig ingericht is, dat het leerproces van leerlingen optimaal gestimuleerd wordt. Er wordt onderwijs aangeboden op leerpleinen, in theorie- en praktijklokalen. Zowel op de leerpleinen als in de theorie- en praktijklokalen wordt gestimuleerd om op verschillende manieren te leren. Kennis verwerven en oefenen gebeurt door klassikale instructie en het maken van opdrachten.

Onderzoekend leren gebeurt door leeractiviteiten waarbij de leerling actief en zelfstandig aan het werk gaat. In de context van de beroepsgerichte vakken bestaat de mogelijkheid te leren door de kunst van het afkijken. Samenwerkings-opdrachten bieden de mogelijkheid te leren door te participeren.

Onder een actieve leerling verstaat Panta Rhei een leerling die ondernemend is, zelfbewust, verantwoordelijkheid voor het leren toont en zich proactief opstelt. Een leerling die trots uitstraalt, enthousiast is en door de buitenwereld (h)erkend wordt als leerling van Panta Rhei.

Een vakbekwame docent verzorgt kwaliteitslessen, bedient groep(jes) leerlingen op maat, zet ICT op verschillende manieren in, werkt handelingsgericht en vergroot daarmee de opbrengsten. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering en is een rolmodel. Hij straalt trots uit. Een vakbekwame docent heeft voldoende kennis en ervaring en heeft een resultaatgerichte houding. Randvoorwaarde-lijk denken heeft plaats gemaakt voor zelfverantwoordelijk denken.

Teams die het verschil maken, onderscheiden zich binnen en buiten Panta Rhei. Hun basisattitude is gericht op het leveren van kwaliteit. Binnen de teams werken medewerkers collegiaal samen om de doelen te bereiken op basis van een aanspreekcultuur.

SG Panta Rhei als opleidingsschool
Binnen dit samenwerkingsverband ROSA werken wij aan de kwaliteit en de (verdere) professionalisering van het opleiden binnen onze eigen school.

Op onze school is een Velon geregistreerde schoolopleider aanwezig. Deze schoolopleider heeft intensief contact met de verschillende opleidingsinstituten. Binnen alle vakgroepen zijn er gecertificeerde werkplekbegeleiders aanwezig. Iedere student wordt gekoppeld aan een eigen werkplekbegeleider.

Specifiek is dat je als student op onze school niet alleen stagiair bent bij de werkplekbegeleider binnen de vakgroep, maar dat je stagiair bent binnen de hele school. Je bent daarmee echt onderdeel van de school. In de feedback die wij van studenten ontvangen, worden met name ‘het echt onderdeel zijn van de school’ en ‘ik kan bij iedereen terecht voor hulp en vragen’ als zeer positief ervaren.

Op Panta Rhei is er een diversiteit aan voltijd- en deeltijdstudenten. Juist deze combinatie en daarmee verschil in leeftijd en werkervaring, maken onze school tot een bijzonder leerzame omgeving. Samenwerken (vakoverstijgend) tussen studenten en docenten heeft hierbij onze speciale aandacht. Leren van en met elkaar.

De schoolopleider organiseert voor alle tweede, derde en vierde jaars studenten twaalf bijeenkomsten per schooljaar. Deze bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag en hebben een verplicht karakter. Van deze bijeenkomsten staan er vier in het teken van intervisie en acht bijeenkomsten worden ingericht met aandacht voor een specifiek thema. Denk hierbij aan het lesplan, gesprekstechnieken, leerlingbegeleiding, ICT-gebruik, visie op onderwijs en ouderbetrokkenheid. Het belangrijkste thema op onze school is klassenmanagement en de rol van de pedagoog. Dit thema loopt als een rode draad door onze bijeenkomsten.

Als jij jouw klassenmanagement en pedagogische vaardigheden (verder) wilt ontwikkelen, dan ben je op onze school aan het juiste adres! Het koppelen van de theorie vanuit de eigen opleiding aan de praktijk speelt hierin een belangrijke rol. De schoolopleider wordt tijdens deze bijeenkomsten geassisteerd door ervaren collega’s. De eerstejaars studenten die de stage starten in februari, volgen een aangepast programma wat aangeboden wordt op de donderdagmiddag.

Naast de gezamenlijke bijeenkomsten geloven wij in een aanpak op maat; vraag gestuurd. Wat zijn jouw leervragen? Wie ben of wil jij zijn als docent? Waar sta jij op dit moment in je ontwikkeling? Welke kwaliteiten heb jij al? Wie of wat heb jij nodig om je verder te ontwikkelen? We stimuleren je en dagen je uit om eigenaar te zijn van je eigen ontwikkeling en leerproces. Initiatief nemen en assertiviteit tonen zijn hierin een belangrijke voorwaarde.

Wij hebben ieder schooljaar ruimte om 20 studenten een leerzame stageplek te bieden.
Ieder jaar zijn er stagiairs die na afloop van hun stage hier graag willen komen werken. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!

SG Panta Rhei

Schoolopleider
Daan Pesch
stage@sgpantarhei.nl

Contactgegevens
Pandora 1-2 1183 KK Amstelveen
020-5032121
www.sgpantarhei.nl