SG Panta Rhei

“Panta Rhei is een multiculturele school, die de leerlingen goed kent en haar best doet om samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers eruit te halen wat erin zit!”

Panta Rhei is een middelgrote vmbo-school in Amstelveen met een eigentijds en aansprekend onderwijsaanbod. Panta Rhei heeft ongeveer 770 leerlingen en ruim honderd medewerkers. Desondanks is de school kleinschalig georganiseerd. Zo zijn de leerlingen verdeeld over vier onderwijsteams, die elk hun eigen plek in de school hebben.

Panta Rhei biedt vmbo-basis/kader/mavo aan, met binnen deze opleidingen leerwegondersteuning (lwoo) voor leerlingen die dit nodig hebben. In de onderbouw bieden we vier profielprogramma’s: expressie, game & technologie, koken en sport. In de bovenbouw hebben we negen eigentijdse beroepsgerichte programma’s, waarin we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij en de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Visie op leren Panta Rhei gaat uit van de drie basisbehoeften die ieder mens heeft (Luc Stevens). Te weten: behoefte aan autonomie, relatie en competentie. Een complementair basisprincipe dat een rol speelt bij het verwerven van een verantwoordelijke zelfbepaling is zelfmanagement (Robert E. Kelly). Voor onze leerlingen vinden we het belangrijk dat zij verbinding maken met zichzelf, anderen en hun omgeving (Anouk Depuydt). De directie van Panta Rhei vindt het opleiden in de school dermate belangrijk dat zij hiervan een speerpunt heeft gemaakt. Een en ander is vormgegeven in het onderwijsbeleid van Panta Rhei (zie Schoolplan 2013-2017). Panta Rhei streeft ernaar om een kwaliteitsschool te worden. Hierin zijn de volgende vier thema’s leidend:

  1. een uitdagende onderwijspraktijk;
  2. een actieve leerling;
  3. een vakbekwame docent;
  4. teams die het verschil maken.

Een uitdagende onderwijspraktijk betekent voor Panta Rhei dat de leeromgeving zodanig ingericht is, dat het leerproces van leerlingen optimaal gestimuleerd wordt. Er wordt onderwijs aangeboden op leerpleinen, in theorie- en praktijklokalen. Zowel op de leerpleinen als in de theorie- en praktijklokalen wordt gestimuleerd om op verschillende manieren te leren. Kennis verwerven en oefenen gebeurt door klassikale instructie en het maken van opdrachten.

Onderzoekend leren gebeurt door leeractiviteiten waarbij de leerling actief en zelfstandig aan het werk gaat. In de context van de beroepsgerichte vakken bestaat de mogelijkheid te leren door de kunst van het afkijken. Samenwerkings-opdrachten bieden de mogelijkheid te leren door te participeren.

Onder een actieve leerling verstaat Panta Rhei een leerling die ondernemend is, zelfbewust, verantwoordelijkheid voor het leren toont en zich proactief opstelt. Een leerling die trots uitstraalt, enthousiast is en door de buitenwereld (h)erkend wordt als leerling van Panta Rhei.

Een vakbekwame docent verzorgt kwaliteitslessen, bedient groep(jes) leerlingen op maat, zet ICT op verschillende manieren in, werkt handelingsgericht en vergroot daarmee de opbrengsten. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering en is een rolmodel. Hij straalt trots uit. Een vakbekwame docent heeft voldoende kennis en ervaring en heeft een resultaatgerichte houding. Randvoorwaarde-lijk denken heeft plaats gemaakt voor zelfverantwoordelijk denken.

Teams die het verschil maken, onderscheiden zich binnen en buiten Panta Rhei. Hun basisattitude is gericht op het leveren van kwaliteit. Binnen de teams werken medewerkers collegiaal samen om de doelen te bereiken op basis van een aanspreekcultuur.

SG Panta Rhei als opleidingsschool
Panta Rhei is een geaccrediteerde opleidingsschool, die beschikt over een gecertificeerd opleidingsteam (schoolopleider en werkplekbegeleiders). Ons opleidingsteam heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van eerste- en tweedegraads studenten. Jaarlijks begeleidt onze school ruim dertig studenten, veelal vanuit de instituten InHolland en de Hogeschool van Amsterdam.

We werken leervraaggestuurd: de student stuurt zijn eigen ontwikkeling aan. Het centrale thema is: leren van elkaar. Hiervoor organiseren we maandelijkse schoolgroepbijeenkomsten, waaraan alle studenten geacht worden deel te nemen. De studenten ervaren onze opleidingsschool als een warme deken.

Visie op opleiden
Wij vinden het noodzakelijk dat er eigenaarschap m.b.t. tot eigen leren en ontwikkeling ontstaat. Daartoe proberen we constant de leerlingen, studenten en collega’s in situaties te brengen die hen prikkelen, uitdagen en nieuwsgierig maken. Dit principe leidt tot vraag- en probleemgestuurde onderwijsleersituaties.

SG Panta Rhei

Schoolopleider
Daan Pesch
stage@sgpantarhei.nl

Contactgegevens
Pandora 1-2 1183 KK Amstelveen
020-5032121
www.sgpantarhei.nl