TALENT als DOCENT

Op 1 november 2020 lanceert de regio Zuid Kennemerland en Groot-Amsterdam de website www.TALENTalsDOCENT.nl als onderdeel van de regionale aanpak personeelstekort VO.

In deze regio werken schoolbesturen samen met lerarenopleidingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan. Er wordt vooral ingezet op het werven en begeleiden van zij-instromers en het begeleiden van startende leraren, het professionaliseren en behouden van leraren, het bevorderen van mobiliteit en (het onderzoeken van) andere manieren om het onderwijs te organiseren.

Uitgangspunten van het project:

  • De samenwerking in de regio tussen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen staat centraal.
  • Een regionale aanpak, gebaseerd op een geografisch afgebakend gebied van gemeenten.
  • Zoveel mogelijk aansluiting bij ideeën en bestaande initiatieven die er in de regio zijn en bij de activiteiten die in gang zijn of worden gezet.
  • De kennis en ervaring die in de regio worden opgedaan, blijft op landelijk niveau verbonden en breed verspreid zodat regio’s van elkaar kunnen leren.