VeenLanden College

“Wij zorgen voor een inspirerende omgeving, de juiste middelen en een zee aan mogelijkheden. Van jou verwachten we de wil en de inzet om je doelen te bereiken.”

Het VeenLanden College is een christelijke scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo. Ook leerlingen, personeelsleden en stagiaires met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing zijn bij ons van harte welkom.

In augustus 2003 is het VeenLanden College gefuseerd met het Paus Johannes College uit Vinkeveen. De school heeft sindsdien een locatie in Mijdrecht en een locatie in Vinkeveen. In Mijdrecht krijgen ongeveer 1400 leerlingen onderwijs en in Vinkeveen zijn dat ongeveer 400 leerlingen. Beide gebouwen zijn qua opzet en faciliteiten modern en eigentijds. Het is de enige VO school in de gemeente De Ronde Venen en heeft een streekfunctie. Veel leerlingen uit omringende dorpen volgen hier onderwijs.

De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is ruim voldoende parkeergelegenheid voor handen. Op de locatie in Mijdrecht kunnen de opleidingen atheneum, havo en mavo worden gevolgd. Op de locatie Vinkeveen kunnen de opleidingen mavo en havo-onderbouw worden gevolgd. De havo leerlingen maken hun opleiding af in Mijdrecht.

Er worden veel activiteiten aangeboden, zoals:

  • Entreprenasium
  • Anglia (+ excursies naar Engeland)
  • DELF
  • Sportklas
  • 2e Fase buitenlandreizen naar Londen, Berlijn, Parijs, Rome en Tsjechië
  • Taalstad voor de MVT
  • Skireis voor leerlingen vanaf de 3e klas
  • Talentenjacht
  • Musical

Voor meer informatie zie www.veenlandencollege.nl onder de knop ‘Studie en decanaat’.

Het Veenlanden College als opleidingsschool
Het VeenLanden College maakt deel uit van de Regionale Opleiding School Amstelland (ROSA). Doel van ROSA is om de opleidingen voor docenten die de hogescholen en universiteiten verzorgen, te koppelen aan de praktijk, de kwaliteit te waarborgen, overleg te plegen over het curriculum dat de opleidingsinstituten en de scholen verzorgen en andere zaken die betrekking hebben op opleiden in de school.

Sinds 2014 is het VeenLanden College een officieel gecertificeerde opleidingsschool. Al vele jaren leiden wij op het VeenLanden College studenten op. Sommigen zijn inmiddels werkzaam als collega. Na een intake gesprek krijgen studenten voor hun stageperiode een deskundige werkplekbegeleider toegewezen, die de directe dagelijkse begeleiding verzorgt.

Daarnaast heeft het VeenLanden College twee schoolopleiders die de contacten met de opleidingsinstituten verzorgen en het aanspreekpunt zijn in de school. Tevens verzorgen zij de schoolgroep bijeenkomsten voor studenten. Deze verplichte bijeenkomsten vinden ongeveer tien keer  per jaar plaats op de dinsdagmiddag en de woensdagochtend (afhankelijk van de stagedag). De eerstejaars starten in februari. Voor hen zijn de bijeenkomsten op de donderdag (de verplichte stagedag voor eerstejaars).

Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten de studenten andere stagiaires van allerlei opleidingen en werken ze samen aan hun ontwikkeling. Ook komen er tijdens deze bijeenkomsten (school gebonden) thema’s en intervisie aan bod. De schoolopleiders bezoeken ook lessen van de studenten en zijn betrokken bij de tussen- en eindbeoordeling.

Voor de dagelijkse praktijk op het VeenLanden College betekent dit dat veel docenten een groot deel van het jaar een docent in opleiding onder hun hoede hebben. Docenten in opleiding zullen bij lessen aanwezig zijn, geven lessen en begeleiden leerlingen en worden ingezet ten behoeve van andere activiteiten, zoals excursies, begeleiding van leerlingen bij buitenlesactiviteiten en ondersteuning. Per jaar zijn er ongeveer 40 docenten in opleiding/studenten lerend werkzaam op onze scholengemeenschap. Voor meer informatie over het opleidingsprogramma op het VeenLanden College, zie www.veenlandencollege.nl onder de knop Contact ( ‘ROSA’).

VeenLanden College

Schoolopleiders
Edwin Kip
Mirjam de Kruif
Stage@hetvlc.nl

Contactgegevens
Diamant 9 3641 XR Mijdrecht
Bonkestekersweg 1 3645 KZ Vinkeveen
0297 –  28 34 59
www.veenlandencollege.nl