Congres “Van ambitie naar échte impact!” 5 juni 2019

Het landelijk project Begeleiding Startende Leraren organiseert in samenwerking met het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, haar slotcongres op 5 juni 2019.

Coaches, teamleiders, schoolopleiders, coördinatoren, schoolopleiders, schoolleiders, projectleiders, werkplekbegeleiders, instituutsopleiders, bestuurders en andere betrokkenen worden allen van harte uitgenodigd om deze inspirerende middag bij te wonen.

 

Programma
12.00 – 13.00 uur       Inlooplunch
13.00 – 14.15 uur       Plenaire opening & keynote
14.30 – 15.15 uur       Rond-de-tafelgesprekken/ bestuurlijke sessie
15.15 – 15.30 uur       Wissel
15.30 – 16.15 uur       Workshopsessie 1
16.15 – 16.30 uur       Wissel
16.30 – 17.15 uur       Workshopronde 2
17.15 uur                     Afsluiting en borrel
 
Vier themalijnen
De rond-de-tafelgesprekken en workshops kunnen ter plaatste gekozen worden en vallen onder vier themalijnen:
1.         Flexibel opleiden
2.         Starter en de doorlopende lijn
3.         Kwaliteit van opleiden, begeleiden en professionaliseren
4.         Bestuurlijk handelen en de toekomst van samen opleiden en professionaliseren

Locatie
Spant! – Bussum
Doctor Abraham Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Aanmelden voor het congres kan via de volgende link:
https://www.platformsamenopleiden.nl/aanmeldformulier-congres-5-juni-2019/