ROSA Opleidersdag 17 april 2019

Thema: Samen werken aan doorlopende leerlijnen.

Alle schoolopleiders, instituutsopleiders en coaches (Frisse Start) die betrokken zijn bij ROSA worden uitgenodigd. Het doel is meerledig: informeren, inspireren, uitwisselen en ontwikkelen.

Keynote: Michelle Helms (Universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen), over ontwikkel- en professionaliseringsbehoeften startende leraren. Welke ondersteuning en arrangementen zijn daarbij van belang?

Locatie: Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen

09.30 uur Ontvangst en registratie
10.00 uur Aanvang programma en inleiding thema
10.30 uur Keynote dr. Michelle Helms-Lorenz
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshops
16.00 uur Afsluiting met borrel/hapje