ROSA Conferentie 31 januari 2018

Op 31 januari 2018 vond onze jaarlijkse ROSA-conferentie plaats. Dit keer in Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen. De conferentie stond in het teken van “Comakership”: Pedagogisch – didactische aspecten van werkplekleren. Er werden diverse workshops aangeboden door experts vanuit de lerarenopleidingen en het werkveld, met specifieke aandacht  voor leerwerktaken. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde en inspirerende … Lees verder…

Netwerkbijeenkomst HvA/ROSA 2 november 2017

Opleidingsschool ROSA bijt de spits af in de nieuwe serie netwerkbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de HvA. De ondersteuning en uitvoering op de Opleidingsschool van beroepsopdracht 5 : “differentiëren” staat op donderdag 2 november centraal. Locatie: Alkwin Kollege, Weegbree 55, 1422 MT  Uithoorn Tijd: 16.30 – 19.30 uur Doelgroep: alle opleidingsscholen in de regio.

Conferentie VO Werkt! Sector in ontwikkeling 28 september 2017

Onze sector is en blijft voortdurend in ontwikkeling. Er zijn vaak ideeën genoeg over wat we kunnen doen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Maar hoe kunnen schoolleiders of bestuurders deze ideeën daadwerkelijk realiseren? De conferentie VO Werkt! staat in het teken van deze ‘hoe-vraag’. Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30 – 17.00 … Lees verder…

VO-Themabijeenkomst ‘Samen opleiden en vakdidactiek’ 21 september 2017

Versterking van vakdidactiek is één van de aandachtspunten bij het opleiden van leraren. Vragen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomst zijn: hoe kunnen scholen en instituten elkaar versterken bij het werken aan vakdidactiek in de opleidingsschool? Wat betekent dit voor de begeleiding vanuit de school en de lerarenopleiding? En hoe verhouden meer generieke … Lees verder…

Symposium “Culturele diversiteit in de docentenkamer” 23 juni 2017

Locatie: Goethe Institut Amsterdam Organisatie: Stefanie Lührs (Nuffic) en Susanne Görlich (Inholland) Wilt u deelnemen aan het symposium, stuur dan  een e-mail naar Stefanie Lührs: sluhrs@nuffic.nl Programma 14.15 uur Opening 14.20 uur Terugblik studiejaar in groepen (studenten, begeleiders en schoolleiders) Welke groei hebben de studenten doorgemaakt als native speakers voor de klas? Wat zijn belemmeringen … Lees verder…