Online themabijeenkomst “Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma” 5 juni 2020

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft de themabijeenkomst die op 17 april was gepland, in een nieuw en online jasje gestoken. Wees welkom om deel te nemen en kennis op te doen en uit te wisselen rond dit actuele thema.

Visie, ontwerp en uitvoering

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen tot een gezamenlijk en samenhangend opleidingsprogramma? Wat verstaan partnerschappen onder die gezamenlijkheid, waar ligt de verantwoordelijkheid en wat zijn de ambities? Hoe werk je vanuit de visie toe naar een gezamenlijk ontwerp en op welke manier zijn de verschillende partners betrokken bij de uitvoering van het programma?

Deze vragen staan centraal bij de eerste van een serie (online!) themabijeenkomsten in 2020 die dit jaar door een partnerschap worden gehost.

>> Meer informatie<<

Programma

13.00 uur Welkom en toelichting programma – Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
13.10 uur Presentatie NOD Haaglanden (VO)
13.45 uur Pitches Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (PO, video-opname) en de Gelderse professionaliseringagenda (MBO, live bijdrage)
14.00 uur Gespreksrondes in subgroepen met de partnerschappen PO, VO en MBO: toelichting van de sprekers op de ontwikkelingen en gesprekken met de deelnemers aan de hand van vragen en stellingen
14.45 uur Plenaire afsluiting met sprekers en deelnemers
15.00 uur Einde bijeenkomst