Werkveldbijeenkomst Breitner Academie 4 februari 2020

Eenmaal per jaar organiseert de Breitner Academie een bijeenkomst voor relaties uit het werkveld die betrokken zijn bij de stages in het onderwijs en het culturele veld.

Het doel van de bijeenkomst is om enerzijds van u te horen wat u ervaart in het begeleiden van onze studenten en anderzijds willen we u een inspirerende middag te bezorgen.

Programma:
15.15 uur Inloop

15.30 uur Inleidende presentatie – Over het programma, de ontwikkelingen van de academie in het afgelopen jaar en de nieuwe competentiematrix

15.55 uur Studentpresentaties voltijd 4 – studenten geven een presentatie over hun stage bij een culturele instelling (o.a. bij De Animatiebus)

16.20 uur Showcase en Studio Breitner – Neem een kijkje bij de showcase waarin verschillende onderwijsprojecten worden getoond. Wandel binnen bij Studio Breitner, onze kunsttalentklas die aan het werk is in de werkplaatsen

16.45 uur Studentenworkshops CKV en Arts Assignment Marathon – Neem deel aan een van de workshops verzorgd door studenten uit deeltijd jaar 2 en voltijd jaar 3, zodat u vol inspiratie voor uw eigen lessen naar huis gaat

17.45 – 18.30 uur Borrel – Napraten en ervaringen uitwisselen met collega’s, vakgenoten, studenten en stagecoaches

Aanmelden: Aanmelden kan via deze link. Een keuze voor een van de workshops maakt u op de dag zelf.
Locatie: Breitner Academie Overhoeksplein 2 1031 KS Amsterdam

Vragen? Neem contact op met Janneke Alink, Medewerker externe betrekkingen Janneke.alink@ahk.nl