Symposium “Culturele diversiteit in de docentenkamer” 23 juni 2017

Locatie: Goethe Institut Amsterdam
Organisatie: Stefanie Lührs (Nuffic) en Susanne Görlich (Inholland)

Wilt u deelnemen aan het symposium, stuur dan  een e-mail naar Stefanie Lührs: sluhrs@nuffic.nl

Programma
14.15 uur
Opening

14.20 uur
Terugblik studiejaar in groepen (studenten, begeleiders en schoolleiders)
Welke groei hebben de studenten doorgemaakt als native speakers voor de klas? Wat zijn belemmeringen en succesfactoren? Welke rol speelt daarbij de begeleiding op de stageschool en vanuit de lerarenopleiding?

14.45 uur
Plenaire terugkoppeling

15.00 uur
Dr. Mtinkheni Gondwe (Nuffic) – Culturele diversiteit en meertaligheid in onderzoek en schoolpraktijk – een korte review
Als strategisch beleidsadviseur bij de afdeling Kennis & Innovatie van Nuffic is dr. Mtinkheni Gondwe o.a. betrokken bij internationaliseringsstrategieën en -beleid, wereldburgerschap, meertaligheid en professionalisering van leerkrachten.

15.10 uur Discussie

15.40 uur
Oliver Greiner (Hogeschool Utrecht) – Native en non-native docenten Duits in opleiding en beroepspraktijk
Oliver Greiner doet vanuit het lectoraat Didactiek Moderne Vreemde Talen onderzoek naar het vakdidactisch handelen van native en non-native docenten Duits om voorstellen voor een verbetering van de opleidings- en beroepspraktijk te kunnen doen.

15.50 uur
Discussie met schoolleiders en schoolopleiders
Mogelijke interventies die het aannemen van een docent met een andere culturele achtergrond tot een win-win situatie maken.

16.20 uur Afsluiting