VO-Themabijeenkomst ‘Samen opleiden en vakdidactiek’ 21 september 2017

Versterking van vakdidactiek is één van de aandachtspunten bij het opleiden van leraren. Vragen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomst zijn: hoe kunnen scholen en instituten elkaar versterken bij het werken aan vakdidactiek in de opleidingsschool? Wat betekent dit voor de begeleiding vanuit de school en de lerarenopleiding? En hoe verhouden meer generieke didactische vaardigheden zich tot vakdidactische kennis en vaardigheden?

Tijdens de bijeenkomst presenteert en demonstreert Fred Janssen, hoogleraar Didactiek v/d Natuurwetenschappen ICLON, een drietal benaderingen van en concrete handvatten voor vakdidactische begeleiding. Mocht je de bijeenkomst niet bij kunnen wonen, je kunt de oratie van Fred Janssen downloaden.

Download hier de oratie van Fred Janssen d.d. 19 juni 2017 ‘Grip krijgen op complexiteit. Onderwijs voor het ‘moeras’’.

Datum: 21 september 2017
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht
Aanmelden: klik hier