ROSA Conferentie 15 februari 2017

Vakdidactiek, wat moet ik ermee!

Goed zijn in je vak is één ding, maar wat maakt jou een goede docent? Lesgeven is een vak apart!

ROSA-Conferentie op 15 februari 2017 van 13.00 – 18.00 uur
Locatie: Breitner Academie, Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam (bij het EYE Filmmuseum en de AdamToren)

breitner
Keynote Vakdidactisch Meesterschap

mw. prof. dr. C.A.M. van Boxtel, hoogleraar vakdidactiek UvA
Vakdidactische scholing is meer dan het verwerven van een breed repertoire aan voorbeelden en activerende werkvormen die in de les kunnen worden ingezet. Carla van Boxtel spreekt over: “Welke kern, doelen en functies heeft het schoolvak? Hoe leren leerlingen binnen het schoolvak en welke moeilijkheden kunnen ze daarbij ondervinden? Welke didactische strategieën en instrumenten zijn effectief om het leren binnen het schoolvak te bevorderen?”

Een greep uit de workshops naar keuze:

 1. Lesson Study
  Tirza Bosma en/of Madeleine Vreeburg (VU, Master SEN)
  Lesson Study is een professionaliseringsmethode die al meer dan 100 jaar wordt toegepast in het Japanse onderwijs en de laatste jaren in hoog tempo zijn weg vindt naar andere landen. De kern van het succes zit in het samen ontwerpen van een les en in de uitvoering, waarbij alle betrokken collega’s live meekijken. Bij het ontwerpen van de les en de nabespreking komen alle belangrijke onderwerpen aan bod, die te maken hebben met het leren van leerlingen.
 2. Differentiëren op leerstijlen
  Annemarie Delis & Lilli-jan Rohof (oud-student Lerarenopleiding Biologie / Lerarenopleider Hogeschool Inholland)
  Hoe leer je leerlingen zelfstandiger te maken in hun leerproces en daarop te reflecteren? Uit welke werkvormen kunnen ze dan kiezen en welke resultaten levert dit dan op? Hoe kun je spelen met verschillende activerende werkvormen om de kwaliteit van de lessen te verbeteren en aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen.
 3. Ontwikkelen van formatieve toetsing en interventies voor activerend begripsonderwijs (PLG Bèta)
  Hanna Westbroek (Vakdidacticus VU) en een ROSA-deelnemer PLG Bèta
  Hoe kun je de effectiviteit van onderwijs vergroten? Door samen te ontwerpen, lessen uit te voeren en ervaringen uit te wisselen. Geen complexe ontwerpen, maar praktische ontwerpen waarbij ‘minds on’, practica en differentiatie tijdens de les gerealiseerd kunnen worden. Kleine aanpassingen in de les leiden vaak tot grote leereffecten bij leerlingen en docent. Deze interactieve presentatie geeft een kijkje in de werkwijze en vakdidactische opbrengsten van deze Bèta-PLG.
 4.  Onderzoekend leren
  Hans van der Linden (Opleidingscoördinator ROWF)
  Samen op ‘expeditie’: wat maakt leren in een leergemeenschap gericht op onderzoek zinvol en effectief? Bij de Regionale academische Opleidingsschool West Friesland (ROWF) zijn teams breed samengesteld. Studenten, starters, ervaren (onderzoeks-) docenten, opleiders en onderzoekers doen samen onderzoek. Welk effect heeft deelname op de onderzoekende houding? Wat levert het de deelnemers, de scholen en de opleidingen op?
 5. Denk- en redeneervaardigheden onderwijzen: wat heeft vakdidactisch onderzoek te bieden?
  Carla van Boxtel (Hoogleraar Faculteit Vakdidactiek Maatschappij en Gedragswetenschappen UvA)
  Er worden schoolvak specifieke denk- en redeneervaardigheden onderwezen. Maar wat moet een leerling bij deze complexe vaardigheden nu precies kunnen en begrijpen? En wat is voor leerlingen lastig? Hoe kun je als docent deze vaardigheden (formatief) toetsen en ervoor zorgen dat leerlingen op een hoger niveau komen? In deze sessie voorbeelden van vakdidactische onderzoeken die ingaan op deze vragen.
 6. Iedereen kan een tweede taal leren spreken!
  Jacob de Ruiter (Lerarenopleider Mens en Taal Hogeschool Inholland)
  Deelnemers worden meegenomen in een tocht van theorie naar praktijk, waarbij ze zelf zullen ervaren wat leerlingen meemaken bij het leren spreken van een nieuwe taal. Aan het einde van de workshop zal iedereen nieuwe en oude ideeën meenemen om direct in de klas toe te passen.
 7. Workshop 3D
  Karen Oude Alink (docent en beeldend kunstenaar Breitner Academie)
  Creatief aan de slag in deze workshop op het drie dimensionaal vlak.
 8. Ontwerponderzoek
  Esmée Dorenbos en Ramona Zwamborn (studenten UvA)
  Ontwerponderzoek is een relatief nieuwe onderzoeksbenadering. Ontwerponderzoek kent twee componenten: ontwerpen en onderzoeken. Ontwerponderzoek wordt daarom ook wel omschreven als: “Studying learning in context” (Barab & Squire, 2004). Het gaat om een systematische benadering van (onderwijs)problemen, waarin door middel van geïntereerde ontwerp- en onderzoeksactiviteiten een tweeledig doel wordt nagestreefd: praktijkverbetering en kennisgroei.