ROSA themamiddag voor werkplekbegeleiders 11 april 2019


Alweer de tweede themamiddag voor werkplekbegeleiders dit schooljaar.

Datum: 11 april 2019 van 14.30 – 17.00 uur
Doelgroep: Werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders
Locatie: Alkwin Kollege, Weegbree 55, Uithoorn

Workshops:

 • Activerende les-nabespreking
  Dianne Hoefakker, schoolopleider KSH
  ‘Ging wel lekker geloof ik’, ‘Tjonge jonge, best lastige klas’, uitspraken die je als werkplekbegeleider geregeld van je student te horen krijgt. Wat er precies ‘lekker’ of ‘lastig’ was, is soms best moeilijk te benoemen. Voor je het weet doe jij als werkplekbegeleider die analyse en niet de student. Wil je de student een actieve rol in de les-nabespreking geven? Of dit gewoon eens op een andere manier aanpakken? In deze workshop maak je kennis met het doelsysteem. Door het doelsysteem te gebruiken help je de student zijn/haar gegeven les te analyseren en maakt de student zelf de (on)bewust gemaakte keuzes achter de gegeven les zichtbaar. We gaan aan de slag met het maken van een eigen doelsysteem en je krijgt tools mee hoe je dit inzet in de opleidingspraktijk met jouw student. Presentatie activerende les-nabespreking
 • Bekwaamheidseisen – beroepsopdrachten
  Amber Brand, Instituutsopleider HvA
  Studenten van de tweedegraads opleidingen krijgen een zevental beroeps-opdrachten tijdens hun studie. Wat zijn beroepsopdrachten en hoe verhouden zij zich tot de nieuwe bekwaamheidseisen? Wat wordt er van studenten gevraagd bij de uitwerking van de verschillende opdrachten? Wie neemt de begeleiding van de beroepsopdrachten op het instituut voor zijn rekening? En welke rol speelt een werkplekbegeleider bij de beroepsopdrachten? Tijdens deze workshop krijg je antwoord op al deze vragen en praktische tips om studenten nog beter te begeleiden in hun leerproces.
 • Educatief ontwerpen
  Marc Kropman, instituutsopleider UvA en Wim van Kleef opleider UvA
  In september heeft de ILO een nieuw vak ingevoerd: Educatief Ontwerpen. Het komt in de plaats van Ontwerponderzoek en Ontwerpmethoden. De belangrijkste verandering is dat vanaf cursusjaar 2018-2019 studenten in het nieuwe vak Educatief Ontwerpen kunnen kiezen uit drie varianten van educatief ontwerpen:
  Ontwikkelen en valideren van een prototype;
  2. Iteratief verbeteren van een onderwijsleeractiviteit;
  3. Effectonderzoek.
  Hoe kun je als werkplekbegeleider meedenken met de student over de ontwerp-vraag en de aansluiting vinden met schoolontwikkeling of vraagstukken binnen de sectie? Powerpoint educatief ontwerpen
 • Begeleiden van een ALO-student
  De stages bij de ALO Amsterdam lopen als een rode draad door het studieprogramma. Het doel van de stage is dat de studenten leren hoe ze goed georganiseerde, veilige en leerzame lessen geven. Kennis en vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens de lessen worden meteen toegepast in de praktijk.  Hoe begeleid en beoordeel je studenten die letterlijk en figuurlijk een andere tak van sport beoefenen binnen de opleidingsschool? De ALO gaat hierover graag met werkplekbegeleiders en schoolopleiders in gesprek. Powerpoint Begeleiden ALO student