ROSA Conferentie 31 januari 2018

Op 31 januari 2018 vond onze jaarlijkse ROSA-conferentie plaats. Dit keer in Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen. De conferentie stond in het teken van

“Comakership”: Pedagogisch – didactische aspecten van werkplekleren.

Er werden diverse workshops aangeboden door experts vanuit de lerarenopleidingen en het werkveld, met specifieke aandacht  voor leerwerktaken. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde en inspirerende middag.

Klik onderstaand voor documentatie van de workshops.

Meer over werkplekleren? Klik hier